Follow
Орлов Юрій Юрійович Orlov Yuriy
Орлов Юрій Юрійович Orlov Yuriy
Kyiv National University of Internal Affairs / Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Щодо можливості вивчення правових явищ з позицій синергетики
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов, РА Калюжний
Право і суспільство, 3-12, 2009
512009
Застосування оперативної техніки в оперативно-розшуковій діяльності міліції (теорія і практика): монографія
ЮЮ Орлов
К.: Київський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007
502007
Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні
ЮЮ Орлов, СС Чернявський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 12-24, 2017
382017
Синергетика та пізнання правових явищ
ЮЮ Орлов, ОМ Джужа, ОЮ Орлова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 75-90, 2014
222014
Аналіз загальнодержавних комплексних заходів запобігання злочинам в Укра ні
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 119-129, 2006
222006
Реалізація вимог міжнародної Конвенції про кіберзлочинність у законодавстві України
ЮЮ Орлов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 3-9, 2011
162011
Використання електронних відображень як доказів у кримінальному провадженні
ЮЮ Орлов, СС Чернявський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 13-25, 2017
112017
Вплив комп’ютерних ігор, що містять сцени насильства та жорстокості, на психіку дитини
ЮЮ Орлов, ЮБ Ірхін
92014
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского…, 2013
92013
Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні
СС Чернявський, ЮЮ Орлов
Вісник кримінального судочинства, 112-124, 2017
82017
Щодо закономірностей динаміки правових систем
ОМ Джужа, ЮЮ Орлов
Право і суспільство.—Дніпропетровськ, 3-14, 2010
82010
Нова редакція Закону України Про оперативно-розшукову діяльність: методичні рекомендації/за заг. ред
ОМ Джужа, ВЯ Горбачевський, ЮЮ Орлов
ГГ Москаля. Київ: КНУВС, 2008
82008
Показники якості оперативно-розшукової інформації
ЮЮ Орлов
Право України, 53-57, 2005
82005
Актуальні напрями наукових досліджень у сфері оперативно-розшукової діяльності
ЮЮ Орлов
72013
Фрактальні властивості права
ЮЮ Орлов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 11-22, 2011
72011
Інноваційна складова відомчої науки як чинник реформування органів внутрішніх справ України
ЮЮ Орлов, СС Чернявський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 16-26, 2014
62014
Деякі закономірності самоорганізації в соціально-правових системах (на прикладі корупції)
ЮЮ Орлов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 3-24, 2013
62013
Застосування фрактального аналізу кримінальної статистики з метою запобігання злочинам (досвід поліції США)
Y Orlov
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 100 (3), 257-264, 2016
5*2016
Актуальні проблеми організації науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи в системі МВС України
СС Чернявський, ЮЮ Орлов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 5-18, 2016
42016
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
ЮЮ Орлов
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20