Юрій Панфілов
Юрій Панфілов
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Ю Панфілов, Б Фурманець
Теорія і практика управління соціальними системами, 55-67, 2017
142017
Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи
ЮІ Панфілов, БІ Фурманець
НТУ" ХПІ", 2017
142017
Психологічні основи забезпечення ефективності спільної діяльності операторів військ протиповітряної оборони
ЮІ Панфілов
Українська інженерно-педагогічна академія, 2007
72007
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти
ОГ Романовський, ТВ Гура, СМ Резнік, ЮІ Панфілов, АІ Черкашин, ...
НТУ" ХПІ", 2018
62018
Фундаменталізація освіти–потреба часу
ЮІ Панфілов
НТУ" ХПІ", 2010
62010
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
42017
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІДЕРА-МЕНЕДЖЕРА
Ю Панфілов, Л Грень, В Бондаренко
Теорія і практика управління соціальними системами, 10-19, 2016
32016
Методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера
ЮІ Панфілов, ЛМ Грень, ВВ Бондаренко
Теорія і практика управління соціальними системами, 10-19, 2016
32016
Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів
Y Panfilov, A Rochniak
Теорія і практика управління соціальними системами, 57-63, 2015
22015
Факторы, определяющие особенности саморегуляции психических состояний спортсменов-баскетболистов
ЮИ Панфилов, АЮ Рочняк
НТУ" ХПИ", 2014
22014
Формування гуманітарно-технічної еліти в освітньому просторі Національного технічного університету" Харківський політехнічний інститут"
ОГ Романовський, ЮІ Панфілов
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Технологія вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах підвищення кваліфікації
ЛМ Грень, ЮІ Панфілов, Т Єрьоменко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
12021
Досвід формування лідерів в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут
ЄІ Сокол, ОГ Романовський, ЮІ Панфілов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
12020
Состояние психической готовности в условиях соревновательной деятельности спортсмена-баскетболиста
ЮИ Панфилов, АЮ Рочняк
НТУ" ХПИ", 2015
12015
Ціннісно-орієнтаційна єдність–важливий компонент психологічної сумісності членів малих груп
ЮІ Панфілов
Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 2005
12005
Позитивні внутрішньогрупові відносини–важливий компонент психологічної сумісності членів малих груп
ЮІ Панфілов
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2005
12005
НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Y Panfilov, S Karlyuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 66-79, 2019
2019
Реформування системи підготовки молодих викладачів в НТУ ХПІ на основі досвіду університету Оксфорд Брукс в рамках програми розвиток лідерського потенціалу університетів…
ЄІ Сокол, ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш, ЮІ Панфілов, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Дипломне проектування в комп'ютерній інженерії
ВД Далека, АІ Поворознюк, АО Подорожняк, ЮІ Панфілов
ФОП Петров ВВ, 2019
2019
Методичні рекомендації до дисципліни" Військова психологія"
ОГ Романовський, ЮІ Панфілов, БІ Фурманець, АІ Черкашин, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20