Follow
Галина Черняк Galina Chernyak
Галина Черняк Galina Chernyak
ОНАПТ, кафедра социологии, философии и права
Verified email at onaft.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Пошук гармонії в людському взаєморозумінні/Науково-навчальний посібник
ГА Черняк, ГВ Ангелов, ІА Гордієнко, ІМ Буценко, ГА Шевченко, ...
Херсон: Гринь ДС–2014.–688 с, 2014
52014
Інформаційні технології та когнітивні навантаження на психіку людини
ГА Черняк
42018
Місце та роль інформаційних технологій у сучасній психології
ГА Черняк
32018
Вплив інформаційних технологій на процес інформатизації українського суспільства
ГА Черняк, НГ Крилов
22018
Поиск гармонии в человеческом взаимопонимании
ГА Черняк, ГВ Ангелов
Из-во Гринь Д.С., 2014
22014
Тестова психодіагностика на заняттях психолого–педагогічного семінару аспірантів ОНАХТ
ГА Черняк
12017
Психологические аспекты менеджерского потениала студентов технического вуза
Черняк, Галина Анатольевна.
Економіка харчової промисловості 8 (3), 67 - 72, 2016
1*2016
Человеческий фактор в информационной безопасности бизнеса
ГВ Ангелов, ГА Черняк
Економічна та продовольча безпека України, 2015
12015
Соціально-психологічні аспекти формування управлінських команд
ГВ Ангєлов, ГА Черняк, АВ Черкаський, КД Магац
Економіка харчової промисловості, 52-56, 2014
12014
Формування цивільно-патріотичної культури студентської молоді як фактор соціального прогресу
ГА Черняк
2021
Роль індивідуального стилю соціалізації і індивідуалізації в процесі громадянського виховання студентської молоді
ГА Черняк
2021
Проблема успішності навчання
ГА Черняк, ЄР Петракова
2021
Соціальна довіра як фактор розвитку підприємницького середовища в Україні
ГА Черняк
2021
Соціально-психологічні фактори формування громадянської відповідальності студентської молоді
ГА Черняк, ЄР Петракова
2020
Деякі фактори впливу на формування громадянської ідентичності студентської молоді
ГА Черняк
2020
Конфлікт цивілізацій як рушій прогресу людства
ЄР Петракова, ГА Черняк
2020
Деякі особливості самоосвіти студентів в умовах активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
ГА Черняк
2019
Влив інформаційно-комунікаційних технологій на самоосвіту студента
ГА Черняк
Соціально-гуманітарний вісник, 65-66, 2019
2019
Вплив позитивних і негативних наслідків інформаційних технологій на психологічну стійкість людини
ЄР Петракова, ГА Черняк
2019
Соціально-психологічний вплив інформаційно-комунікаційних технологій на самоосвіту студентів
ГА ЧЕРНЯК
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20