Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
доцент Львівського державного університету фізичної культури
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
НазваПосиланняРік
Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports
TY Anatolij Lopatiev, Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Yaroslav Pjanylo ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (1), 146-155, 2017
452017
Sistemnij pidkhid i matematichne modeliuvannia biologichnikh ta prirodnikh ob’iektiv i procesiv [Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural processes …
KOPI Vlasov Andrij, Ivashchenko Olga Demichkovs' kij Andrij, Pitin Mar’ian ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii 23, 17-28, 2016
37*2016
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
202013
Моделювання як методологія пізнання
АО Лопатьєв
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 4-10, 2007
192007
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
БАВ А.О. Лопатьев, Н.И. Дзюбачик
Наука в олимпийском спорте, 2004
182004
Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Теорія та методика фізичного виховання, 37-44, 2012
172012
Informatsiyni ta enerhetychni aspekty analizu skladno-koordynatsiynykh rukhiv stril’tsiv
AO Lopat’yev, AP Vlasov, VM Trach
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2013
152013
Особливості моделювання системи «Стрілець–зброя–мішень»
АО Лопатьєв, МІ Дзюбачик, СМ Смільнянин
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 37-42, 2009
132009
Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya
AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2007
132007
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту.—Серія …, 2008
112008
Теоретико-методичні основи стрілецького спорту
ВТ Пятков, АО Лопатьєв
Львів, 1995.-30 с, 1995
101995
Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ
АП Власов, АО Лопатьєв, БА Виноградський, АП Демічковський
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту …, 2010
92010
Obgruntuvannya psykho-fiziolohichnykh mekhanizmiv zastosuvannya metodychnykh pryyomiv vdoskonalennya rukhovykh navychok stril’tsiv
OM Kalynichenko, AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2012
82012
Макроскопічне моделювання основних структурних елементів систем у стрілецьких видах спорту
АО Лопатьєв, ВТ Пятков, ЄЯ Чапля
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
62001
Біотехнічні системи в стрілецьких видах спорту
А Лопатьєв, В Ткачек, А Власов
52014
Analiz rukhovykh dii pry vykonanni striletskykh vprav
AP Vlasov, AO Lopatiev, BA Vynohradskyi, AP Demichkovskyi
Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 561-565, 2010
52010
Perspektyvy rozvytku biomekhaniky sportu u svitli idey profesora Laputina AM Aktualni pytannya suchasnoyi biomekhaniky fizychnoho vykhovannya ta sportu
BA Vynohradskyy, AO Lopatiev
Seriya: Pedahohichni nauky, Fizychne vykhovannya ta sport. Chernihiv,(54), 29-33, 2008
52008
Внутрішня балістика гладкоствольної зброї
АО Лопатьєв, ВТ Пятков
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2001
52001
Застосування механізмів керування фінальними діями типу рухи без мети як методичний прийом формування ефективних рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Теорія та методика фізичного виховання, 34-34, 2013
42013
Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів зброї
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 16-42, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20