Подписаться
Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
Anatolij Lopatiev (Анатолій Олександрович Лопатьєв)
доцент Львівського державного університету фізичної культури
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports
TY Anatolij Lopatiev, Olga Ivashchenko, Oleg Khudolii, Yaroslav Pjanylo ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (1), 146-155, 2017
1032017
Sistemnij pidkhid i matematichne modeliuvannia biologichnikh ta prirodnikh ob’iektiv i procesiv [Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural processes …
KOPI Vlasov Andrij, Ivashchenko Olga Demichkovs' kij Andrij, Pitin Mar’ian ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii 23, 17-28, 2016
49*2016
Моделювання як методологія пізнання
АО Лопатьєв
Teorìâ ta metodika fìzičnogo vihovannâ, 4-10, 2007
342007
Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців
АО Лопатьєв, АП Власов, ВМ Трач
Теорія та методика фізичного виховання, 19-24, 2013
172013
Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Теорія та методика фізичного виховання, 37-44, 2012
152012
О возможных подходах при моделировании сложных систем в стрелковых видах спорта
БАВ А.О. Лопатьев, Н.И. Дзюбачик
Наука в олимпийском спорте, 2004
152004
Informatsiyni ta enerhetychni aspekty analizu skladno-koordynatsiynykh rukhiv stril’tsiv
AO Lopat’yev, AP Vlasov, VM Trach
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 19-24, 2013
132013
Motor abilities: Identification of development level in boys aged 12-14
О Khudolii, О Ivashchenko, S Iermakov, V Veremeenko, A Lopatiev
Товариство з обмеженою відповідальністю" ОВС", 2019
122019
Modelyuvannya yak metodolohiya piznannya
AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2007
122007
Особливості моделювання системи «Стрілець–зброя–мішень»
АО Лопатьєв, МІ Дзюбачик, СМ Смільнянин
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 37-42, 2009
112009
Analiz rukhovykh dii pry vykonanni striletskykh vprav
AP Vlasov, AO Lopatiev, BA Vynohradskyi, AP Demichkovskyi
Aktualni problemy suchasnoi biomekhaniky fizychnoho vykhovannia ta sportu …, 2010
92010
Теоретико-методичні основи стрілецького спорту
ВТ Пятков, АО Лопатьєв
Львів, 1995.-30 с, 1995
91995
Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years
OV Ivashchenko, OM Khudolii, SS Iermakov, VY Veremeenko, ...
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
82018
Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ
АП Власов, АО Лопатьєв, БА Виноградський, АП Демічковський
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту …, 2010
72010
Перспективи розвитку біомеханіки спорту у світлі ідей професора Лапутіна АМ Актуальні питання сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту
БА Виноградський, АО Лопатьєв
Серія: Педагогічні науки, Фізичне виховання та спорт, 29-33, 2008
72008
Basic Definitions and Concepts of Systems Approach, Mathematical Modeling and Information Technologies in Sports Science
A Lopatiev, M Pityn, A Demichkovskyi
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 17 (3), 117-125, 2017
62017
Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural objects and processes
A Vlasov, A Demichkovs’kij, O Ivashchenko, A Lopat’iev, M Pitin, ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii 23, 17-28, 2016
62016
Застосування механізмів керування фінальними діями типу «рухи без мети» як методичний прийом формування ефективних рухових навичок стрільців
ОМ Калиніченко, АО Лопатьєв
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, 10-13, 2013
62013
Obgruntuvannya psykho-fiziolohichnykh mekhanizmiv zastosuvannya metodychnykh pryyomiv vdoskonalennya rukhovykh navychok stril’tsiv
OM Kalynichenko, AO Lopat’yev
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna [Physical Education Theory and …, 2012
62012
Systemnyy pidkhid i matematychne modelyuvannya biolohichnykh ta pryrodnykh obyektiv i protsesiv
AP Vlasov, AP Demichkovskyy, OV Ivashchenko, AO Lopatiev, MP Pityn, ...
Fizyko-matematychne modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi,(23), 17-28, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20