Підписатись
Кафедра теорії та історії педагогіки
Кафедра теорії та історії педагогіки
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
1275*2006
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
5702011
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 405 (1), 1996
4641996
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія
ЛД Березівська
К.: Богданова АМ 406, 2, 2008
3192008
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
3191998
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
2772009
Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія
ОВ Малихін
Кривий Ріг: Видавничий дім 307, 8, 2009
2392009
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
" Волинські обереги", 2013
2312013
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
2282010
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: Монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
2092008
Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
ЛЛ Хоружа
К.: Преса України 320, 2003
2052003
Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Овід, 2012
1802012
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
1802011
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: дис. д-ра пед. наук: 13.00. 04
ЛЛ Хоружа
Київ, 2004
1672004
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня 209, 460, 2009
1632009
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літератури, 2003
1542003
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 73-80, 2002
1422002
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
Дис.... д-ра пед. наук 13 (04), 428, 1997
1421997
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
1372005
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 249-273, 2000
1322000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20