Проскурня Олена Михайлівна | Olena Proskurnia (ORCID:0000-0002-8367-0442)
Проскурня Олена Михайлівна | Olena Proskurnia (ORCID:0000-0002-8367-0442)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економіка та управління інноваційною діяльністю. Навч. посіб. / за ред. П.П.Перерви, М.І. Погорєлова, І.А. Меховіча
ОД Матросов, ВА Кучинський, ВО Матросова, ГД Гончарова, ...
НТУ «ХПІ», 2011
122011
Анализ тенденций и прогнозирование перспектив внедрения систем менеджмента качества в Украине
ВА Лебединец, СН Коваленко, ЕМ Проскурня
Вісник НТУ "ХПІ" "Економічний прогрес та ефективність виробництва", 127-136, 2008
62008
Економіка в енергетиці. Навч.посіб.
ОМ Проскурня, ОІ Ганус
НТУ «ХПІ», 2012
5*2012
Comparative analysis of risks which are accompanied by the use of typical and boundary gases concentrations for the diagnostics of high voltage transformers
O Shutenko, O Proskurnia, V Abramov
Energetika 64 (Nr. 3), P. 137–145, 2018
22018
Наукове обґрунтування інтегрованої системи управління клінічним випробуванням лікарських засобів на місці проведення дослідження.
КО Зупанець, ВЄ Доброва, ОМ Проскурня
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 60-66., 2015
22015
ТЕРМОДИНАМІЧНА ІМОВІРНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ТВЕРДОФАЗНИХ РЕАКЦІЙ В СИСТЕМІ CaО–BaО–Al2O3 –SiО2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ПОНАД1773 К
ОМ Проскурня
Технология силикатов, 2011
22011
Термодинамічна імовірність перебігу твердофазних реакцій в системі CaО – BaО – Al2O3 – SiО2 при температурі понад 1773 К.
ОМ Проскурня
Вопросы химии и химической технологии, 129-131, 2011
22011
Термодинамические исследования алюминатов бария
ГН Шабанова, НС Цапко, АН Корогодская, ОВ Миргород, СН Быканов, ...
Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.–Збірник наукових праць …, 2007
22007
Жаростойкие вяжущие на основе композиций системы СаО-BaО-Al 2 О 3
ВВ Тараненкова, ЕМ Проскурня, ОМ Ткаченко, ОВ Булычева
Сборник тезисов докладов Международной научно-технической конференции …, 2000
22000
Актуальність забезпечення безперервності бізнесу на логістичному фармпідприємстві
АВ Шнюков, ОМ Проскурня, ЕМ Проскурня
НФаУ, 2015
12015
Бетоны полифункционального назначения на основе огнеупорных цементов
ГН Шабанова, ВВ Тараненкова, ЕМ Проскурня, ОВ Миргород, ...
Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, 26-31, 2010
12010
Організація процесу постачання лікарської рослинної сировини на фармацевтичному підприємстві
ВВ Нежувака, ВІ Шишко, ОМ Проскурня, ВИ Шишко, ЕМ Проскурня
12009
Проведення процедури визначення екологічних аспектів на підприємстві при формуванні екологічної політики.
ОМ Проскурня, ІВ Гуренко, ЮМ Лантух
Вісник НТУ «ХПІ» 10, 159-163, 2008
12008
Використання шлаків у будівельній промисловості
ОМ Проскурня, ГМ Шабанова, ВВ Тараненкова, ОІ Рябкова, ...
Экология и промышленность, 57-59, 2006
12006
Расчет термодинамических характеристик некоторых соединений системы SrO-BaO-TiO2
ГН Шабанова, ЕВ Христич, ЕМ Проскурня, СМ Логвинков, ФА Васютин, ...
Вісник Національного технічного університету «ХПІ»., 116-120, 2006
12006
Prospects for the development of tourist business in Ukraine
O Proskurnia, M Popov, V Vereshak, O Nosyriev
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, 35-46, 2019
2019
Удосконалення системи менеджменту центрів надання дослідницьких послуг шляхом застосування методу FMEA
V Vereshak, V Dobrova, O Proskurnia
Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, 8-19, 2018
2018
Удосконалення системи організації виробництва енергетичних підприємств через впровадження менеджменту безперервності бізнесу
ОМ Проскурня
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Техніко-економічне обгрунтування об'єктів енергетичного комплексу
ОМ Проскурня
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Підвищення ефективності організації підприємницької діяльності з надання реабілітаційних послуг при впровадженні принципів менеджменту якості
ОМ Проскурня
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку, 22-32, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20