Follow
Світлана Куцепал, Светлана Куцепал, Svitlana Kutsepal
Світлана Куцепал, Светлана Куцепал, Svitlana Kutsepal
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ідентичність модерна та постмодерна
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
132007
Онтологія в сучасній французькій філософії
СВ Куцепал
ступеня доктора філософ. наук: спец. 09.00. 05" Історія філософії"/СВ Куцепал, 2005
52005
Ризоматичні варіації сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
3
Постсовременность: трансформация образов мира и человека
СВ Куцепал
Философия и космология, 196-204, 2009
22009
Поняття" хаос" у постмодерній філософії
С Куцепал
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
22005
Посмодерн-(у) мова сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
2
Рецензія на навчальний посібник Філософія освіти
С Куцепал
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Семіотика як органон пізнання
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
1
Орієнтація на особистість–маркер інновацій в освітній сфері
СВ Куцепал
Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 7-17, 2019
2019
Особливості соціалізації особистості в топосі інформаційного суспільства
СВ Куцепал
Видавництво" Гілея", 2017
2017
Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу
СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 232-238, 2016
2016
Громадянське суспільство: пригоди відомого поняття в умовах сучасних соціально–політичних трансформацій
С Куцепал
Гілея: науковий вісник, 208-211, 2013
2013
Юридична аргументація. Логічні дослідження
ОМ Юркевич, ВД Титов, СВ Куцепал, СЕ Зархіна, ...
2012
ББК Ю21+ Ю251
ВБ ЗЛОКАЗОВ, СВ КУЦЕПАЛ, АД ШАТАШВИЛИ, ЛГ ДРОТЯНКО
2009
Постмодернізм—зваблива та нерозкрита таємниця
СВ Куцепал
Філософські обрії, 2009
2009
Онтологічний пасьянс сучасної французької філософії
S Kucepal
Actual Problems of Mind. Philosophy Journal, 93-102, 2008
2008
Проблематика марксизму у потрактуванні шизоаналізу
СВ Куцепал
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
2007
Бажання як рушійна сила соціальної онтології Ж. Дельоза
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
Шизоаналітична транскрипція психоаналізу
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
Ірраціональні мотиви в французькій філософії ІІ половини ХХ століття
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20