Світлана Куцепал, Светлана Куцепал, Svitlana Kutsepal
Світлана Куцепал, Светлана Куцепал, Svitlana Kutsepal
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ідентичність модерна та постмодерна
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2007
132007
Онтологія в сучасній французькій філософії
СВ Куцепал
ступеня доктора філософ. наук: спец. 09.00. 05" Історія філософії"/СВ Куцепал, 2005
52005
Ризоматичні варіації сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2004
32004
Постсовременность: трансформация образов мира и человека
СВ Куцепал
Философия и космология, 2009
22009
Посмодерн-(у) мова сучасної французької філософії
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2006
22006
Поняття" хаос" у постмодерній філософії
С Куцепал
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
22005
Семіотика як органон пізнання
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2006
12006
Орієнтація на особистість–маркер інновацій в освітній сфері
СВ Куцепал
Освітній дискурс. Гуманітарні науки, 7-17, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ТОПОСІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
С Куцепал
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2 (2)), 7-15, 2017
2017
Структуралістсько-постструктуралістський інструментарій дослідження політичного дискурсу
СВ Куцепал
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 232-238, 2016
2016
Громадянське суспільство: пригоди відомого поняття в умовах сучасних соціально–політичних трансформацій
С Куцепал
Гілея: науковий вісник, 208-211, 2013
2013
Юридична аргументація. Логічні дослідження
ОМ Юркевич, ВД Титов, СВ Куцепал, СЕ Зархіна, ...
2012
Рецензія на навчальний посібник Філософія освіти
С Куцепал
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
2010
Постмодернізм—зваблива та нерозкрита таємниця
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
2009
Онтологічний пасьянс сучасної французької філософії
S Kucepal
Актуальні проблеми духовності, 93-102, 2008
2008
Ірраціональні мотиви в французькій філософії ІІ половини ХХ століття
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2004
2004
Бажання як рушійна сила соціальної онтології Ж. Дельоза
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2003
2003
Шизоаналітична транскрипція психоаналізу
СВ Куцепал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18