Т. Р. Білан / Тетяна Білан / TR Bilan / Tetiana R Bilan
Т. Р. Білан / Тетяна Білан / TR Bilan / Tetiana R Bilan
State Scientific and Technical Center for Nuclear & Radiation Safety / Institute of General Energy
Подтвержден адрес электронной почты в домене sstc.com.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of energy objects
VO Artemchuk, TR Bilan, IV Blinov, OL Dekusha, AO Zaporozhets, ...
252017
THE BALANCE AND OPTIMIZATION MODEL OF THERMAL POWER SECTOR FUEL SUPPLY ON THE BASIS OF NETWORK REPRESENTATION OF ELECTRICITY PLANT OPERATION VARIANTS
MI KAPLIN, TR BILAN
THE PROBLEMS OF GENERAL ENERGY, 2018
92018
Methods and means of economic and mathematical modeling of coal industry development under the world market conditions
TR Bilan
Thesis for PhD, 2015
92015
Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 29-34, 2012
6*2012
Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 38-45, 2012
6*2012
Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни
ОВ Стогній, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 30-36, 2012
6*2012
SECURITY ASPECTS OF THE BALANCE OF CARBONACEOUS FUELS UNDER CONDITIONS OF ESTABLISHING THE NEW FUEL SUPPLY SCHEMES IN UKRAINE."
TR BILAN, MI KAPLIN
32016
Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання
ОВ Стогній, ВМ Макаров, МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 28-37, 2013
32013
Прогнозування рівнів розвитку вугільної галузі із врахуванням ризиків та критичних явищ у структурі її виробничого потенціалу в умовах світового ринку вугілля
ТР Білан, ВМ Макаров, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 12-18, 2019
2019
Prediction of the levels of development of coal industry with regard for risks and critical phenomena in the structure of its productive potential in the global coal market
TR Bilan, VM Makarov, MI Kaplin
THE PROBLEMS OF GENERAL ENERGY, 2019
2019
The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
MI Kaplin, VM Makarov, TR Bilan
The Problems of General Energy, 5-11, 2018
2018
Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій
МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 5-14, 2018
2018
Балансово-оптимізаційна модель визначення обсягів власного видобутку вугілля та його імпортування з урахуванням впливу заходів з модернізації та реконструкції на техніко …
ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 15-22, 2017
2017
Modelling of energy coal supply by rank for country’s economy at world market conditions and domestic mining decrease
TR Bilan, MI Kaplin
The Problems of General Energy, 16-25, 2016
2016
Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні
ТР Білан, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 23-29, 2016
2016
Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку
ТР Білан, МІ Каплін
Проблеми загальної енергетики, 16-25, 2016
2016
Методи та засоби економіко-математичного моделювання розвитку вугільної промисловості в умовах світового ринку
ТР Білан
2015
METODY TA ZASOBY EKONOMIKO-MATEMATYCHNOHO MODELIUVANNIA ROZVYTKU VUHILNOI PROMYSLOVOSTI V UMOVAKH SVITOVOHO RYNKU
TR Bilan
2015
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УГЛЕСНАБЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ КОНКУРЕНЦИИ ИСТОЧНИКОВ ПОСТАВОК
ТР Белан
Научная дискуссия: вопросы технических наук, 55-60, 2015
2015
Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди
МІ Каплін, ТР Білан
Проблеми загальної енергетики, 24-30, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20