Валентина Чичун
Валентина Чичун
ЧТЕІ КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
ВА Чичун
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/27USU. pdf, 2011
172011
Практикум з стратегічного аналізу для студентів економічних спеціальностей напрямку 0501 “Економіка і підприємництво” всіх форм навчання/За ред
ІД Фаріон, ВА Чичун, СМ Жукевич
Докт. Екон. Наук, проф.. Фаріона ІД–Тернопіль, 2004
52004
Концептуальні основи стратегічного управління потенціалом підприємства як складова стратегічного аналізу
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
22011
Managing the Advertising Activities in the System of Integrated Brand Promotion of an Enterprise
VC A. Vdovichen, O. Vdovichena
European Research Studies Journal 21 (Special 2), 124-136, 2018
1*2018
Значення кадрової політики в діяльності підприємства
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Стратегічний аналіз
І Фаріон
ТНЕУ, 2009
12009
Прогнозування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств/В. А Чичун
ВА Чичун
Вісник Хмельницького національного університету, 222-225, 2009
12009
Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах
АА Вдовічен, ВА Чичун, ГО Полянко
Інвестиції: практика та досвід, 29-34, 2020
2020
Особливості стратегічної діяльності підприємств середнього та малого бізнесу
ВА Чичун
Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних …, 2019
2019
Особливості управління брендинговими підприємствами в умовах євроінтеграції
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту 3 (75), 2019
2019
Сутність та значення управлінських рішень у роботі сучасного менеджера
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту 2 (74), 126-136, 2019
2019
Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Антикризове управління торговельним підприємством в сучасних умовах
ВА Чичун, ТІ Дзундза
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Значення культури управління в діяльності підприємства
ВА Чичун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Justification of motivational mechanisms in activity the enterprises of Europe and Ukraine
ВА Чичун
Transformational process the development of economic systems in conditions …, 2018
2018
Основи системи управління персоналом на підприємстві
ВА Чичун, ЮМ Пацаранюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
2017
The importance of influence of the competitiveness on personel of enterprises
V Chychun
Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern …, 2017
2017
ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАК ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА
ВА Чичун, ЛЯ Ревуцька
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 186-194, 2016
2016
Значення контролю як функції менеджменту в діяльності підприємств ресторанного господарства
ВА Чичун, ЛЯ Ревуцька
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2016
2016
Role of the human resources management in an enterprise
V Chychun
Theoretical, methodological and practical foundations of human resources …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20