Мария Шпинковская
Мария Шпинковская
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене ctc.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Одержання кодових послідовностей для систем збирання інформації/Шпинковська МІ, Катрич АП, Лесницька ОО
МІ Шпинковська
Тези доп, 36, 0
5
Цифрові фільтри у системах збирання інформації
ВП Малахов, ОА Шпинковський, МІ Шпинковська
Холодильна техніка та технологія.—Одеса: ОДАХ, 123-125, 2000
42000
Урахування структур матриць передавальних функцій у синтезі нерекурсивних цифрових фільтрів
МI Шпинковська
Зб. наук. пр./Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова.—Миколаїв …, 2003
22003
Визначення розташування елементів затримки матриць передаточних функцій/Шпинковська МІ, Ганцева ОВ
МI Шпинковська
Тр. Одес. политехн. ун-та, 20, 2003
22003
Підвищення ефективності процедури одержання нерекурсивних фільтрів
МІ Шпинковська, ОА Шпинковський
Тр. Одес. политехн. ун-та, 18, 2002
22002
Символьна синхронізація у системах передачі інформації з амплітудно-фазоманіпульованими сигналами
ОА Шпинковський, АВ Садченко, МІ Шпинковська
Труды Одесского политехнического университета, 102-106, 2009
12009
Символьна синхронізація у системах передачі інформації з амплітудно-фазоманіпульованими сигналами
ОА Шпинковський, АВ Садченко, МІ Шпинковська
Труды Одесского политехнического университета, 102-106, 2009
12009
Інформаційна система для допомоги фінансовим установам у визначенні кредитоспроможності клієнтів
ОА Шпинковський, МІ Шпинковська, ВВ Голобородько
Automation of technological and business processes 11 (3), 14-22, 2019
2019
Шпинковський ОА
МІ Шпинковська
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 142, 2017
2017
Аналіз та рекомендації для створення інформаційних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів банку
ОА Шпинковський, МІ Шпинковська, ЮС Смельський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
2017
Інформаційна допоміжна система працівникам банківських установ у наданні кредитних ресурсів
МІ Шпинковська, ЮС Смельський
2017
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
АА ШПИНКОВСКИЙ, МИ ШПИНКОВСКАЯ
Перспективы развития науки и образования, 159-160, 2016
2016
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
М Шпинковська, А Бакунова
СТРАТЕГІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА …, 2016
2016
Визначення напряму руху об’єктів на поверхні водойм
МІ Шпинковська
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів 23 (23), 2015
2015
Інформаційна система візуалізації екологічного стану регіону
МІ Шпинковська, АІ Бакунова
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 75-81, 2015
2015
ББК 22.161. 68я73 У76
АФ Дащенко
2014
Система перетворення текстової інформації в мову жестів
ОА Шпинковський, МІ Шпинковська, ЯД Філіпчук
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів 19 (19), 2014
2014
Способ синхронизации передаваемой информации с помощью псевдослучайных последовательностей
АА Шпинковский, МИ Шпинковская
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів 17 (17), 2014
2014
ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB
МІШ А. В. Усов, О.А. Шпинковський
Київ: Освіта України, 2013
2013
Рекомендовано до друку вченою радою Одеського національного політехнічного університету (протокол № 6 від «18» червня 2013 р.)
ОФ Дащенко, ОВ Глушков
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20