Подписаться
ГВ Дейниченко, Grygorii Deinychenko
ГВ Дейниченко, Grygorii Deinychenko
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оборудование предприятий питания: справочник
ГВ Дейниченко, ВА Ефимова
Харків: Мир техники и технологии, 2002
672002
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
65*2017
Ультрафільтраційні процеси та технології раціональної переробки білково-вуглеводної молочної сировини
ГВ Дейниченко, ЗО Мазняк, ІВ Золотухіна
Х.: Факт 208, 2008
482008
Формування якості товарів
ВО Назаренко, ОП Юдічева, ВА Жук, ОП Юдичева
Центр учбової літератури, 2012
452012
Обладнання підприємств харчування: Довідник
ГВ Дейниченко, ВО Єфімова, ГМ Постнов
Ч, 0
37
Оборудование предприятий общественного питания: Справочник
ГВ Дейниченко, ВА Ефимова, ГМ Постнов
Харьков: Торнадо, 2003
332003
Національний консенсус щодо ведення пацієнток із ендометріозом
ВМ Запорожан, ТФ Татарчук, ВВ Камінський, АВ Бойчук, ОВ Булавенко, ...
Репродуктивна ендокринологія 4 (24), 7-12, 2015
302015
Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока
ГВ Дейниченко, КО Самойчук, ОО Ковальов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2016
262016
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ДО ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ
ГВ Дейниченко
ББК 74.580. 268 Н 34, 23, 2009
232009
Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу
ОІ Черевко, ЛП Малюк, ГВ Дейниченко
Харків: ПКФ «Фавор ЛТД, 2003
222003
Розробка молочно-білкового концентрату зі сколотин та його використання у технологіях продуктів харчування
ТІ Юдіна
Харків: ХДАТОХ, 2001
222001
Оборудование предприятий общественного питания
ГВ Дейниченко
в, 0
22
Обгрунтування складу борошняної сировини в технології безглютенового бездріжджового хліба
ОМ Шаніна, ІВ Галясний, НЛ Лобачова, ОН Шанина, ИВ Галясный, ...
Aleje Jerozolimskie, Warszawa (Polska), 2015
182015
Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції
ІВ Золотухіна
Харків: ХДУХТ, 2006
182006
Нові види копреципітатів та їх використання в харчових технологіях: монографія
ГВ Дейниченко, ТІ Юдіна, ВМ Ветров
Донецьк: Донеччина, 2010
172010
Антиокислительная активность препаратов из пряно-ароматических растений
АА Дубинина, ГВ Дейниченко, НВ Пархаева, ТВ Щербакова
Хранение и переработка сельхозсырья, 58-60, 2002
172002
Parameter optimization of milk pulsation homogenizer
G Deynichenko, K Samoichuk, T Yudina, L Levchenko, N Palianychka, ...
162018
Товарознавство молочних товарів
АБ Рудавська, ГВ Дейниченко
Київ: ВД «Професіонал, 2004
162004
Наукове обґрунтування технологій структурованої кулінарної продукції з використанням концентратів сколотин: дис.… докт. техн. наук 05.18. 16
ТІ Юдіна
К.: КНТЕУ, 2016
142016
Протитечійно-струминна гомогенізація молока: монографія
ГВ Дейниченко, ГВ Дейниченко, КО Самойчук, КО Самойчук, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017
132017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20