Юрій Овчаренко
Юрій Овчаренко
доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деталі машин
ВІ Дирда, ЮМ Овчаренко, ЮГ Козуб, ІЄ Рижков
Дніпропетровськ: Авантаж, 2009
22009
К ТЕОРИИ (КОНЦЕПЦИИ) РАЗРУШЕНИЯ" ЛОКАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ"
ЮН ОВЧАРЕНКО
12014
Упругое напряженно-деформированное состояние и плотность энергии деформации у вершины предельно узких U-вырезов
ЮН Овчаренко
Известия Тульского государственного университета. Естественные науки, 2010
12010
Обгрунтування оптимальних параметрів сервісних підприємств ремонту машинно-тракторного парку
ЮМ Овчаренко, С Федорченко
«Diamond trading tour», 2018
2018
Динаміка вібраційних машин з урахуванням пошкодженості що розвивається в пружних ланках
АС Кобець, ВІ Дирда, СП Сокол, ОА Черній, ЮМ Овчаренко
Інститут геотехнічної механіки ім. МС Полякова НАНУ, 2018
2018
Інформаційна модель забезпечення надійності гідравлічних агрегатів при діагностичній системі технічного обслуговування та ремонту
ІО Савченко, ПТ Мельянцов, ЮМ Овчаренко
Diamond trading tour, 2017
2017
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОНАСОСІВ МОДИФІКАЦІЇ НШ-К, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЙОГО ОБ'ЄМНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ
ЄО Іванов, ПТ Мельянцов, ЮМ Овчаренко
Техника и технология. Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г …, 2015
2015
Анализ влияния расположения опор на нагруженность несущего каната подвесной канатной дороги
СВ Ракша, ЮК Горячев, ЮН Овчаренко, АС Куропятник
Геотехнічна механіка, 2015
2015
К вопросу долговечности подшипников с антифрикционным наполнением
ЮНО АИ Буря, АС Бедин
МАТЕРІАЛИ X Міжнародної науково‐практичної конференції «Проблеми …, 2015
2015
Підйомно-транспортні машини
АС Кобець, АС Кобец, ВІ Дирда, ВИ Дырда, ЮГ Козуб, ЮГ Козуб, ...
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014
2014
Уточнення до розрахунку дискових муфт та гальм
ЮМ Овчаренко, ЛМ Бондаренко
Геотехнічна механіка, 172-176, 2013
2013
Прогнозирование долговечности резиновых деталей с помощью прикладных критериев разрушения
ВИ Дырда, СП Сокол, ТЕ Твердохлеб, АВ Толстенко, ЮН Овчаренко, ...
Геотехническая механика, 2013
2013
Анализ влияния конструкции подшипников качения на их параметры
ЛН Бондаренко, ЮН Овчаренко, АА Черний
Геотехническая механика, 2012
2012
Методика уточнення часу гальмування механізмів підйому кранів
ЛМ Бондаренко, ВІ Дирда, ЮМ Овчаренко, МВ Терещенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Технічні науки, 45-48, 2009
2009
Исследование структурной устойчивости резиновых элементов тяжелых машин
ГНА В.И. Дырда, Н.И. Лисица, Т.Е. Твердохлеб, Е.Ю. Заболотная, Ю.Н ...
Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. трудов, 160-166, 2006
2006
ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
СС Федорченко, ЮМ Овчаренко
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 37, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16