Константин Сулоев
Константин Сулоев
ДЗ ДМА МОЗ України
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Епоніми судово-медичних ознак, проб, методів, класифікацій
В Мішалов, ВВ Войченко, ОВ Дунаєв, ГБ Алексін, КМ Сулоєв
22018
Возможности гистологического метода исследования в установлении давности и обстоятельств наступления смерти
ШМ Мамедов, КН Сулоев, ВА Повстяный, СВ Козлов
Судово-медична експертиза, 100-100, 2015
12015
Дослідження особливостей біологічних тканин людини з метою визначення давності настання смерті і заподіяння механічних ушкоджень
ОВ Дунаєв, БВ Михайличенко, КМ Сулоєв
Український медичний альманах, 52-53, 2012
12012
Жорстоке поводження з дітьми–актуальна соціальна проблема сьогодення в Україні
ВД Мішалов, КМ Сулоєв, ВВ Войченко, ВТ Юрченко, ММ Шевчук
Судово-медична експертиза, 5-12, 2010
12010
Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів
СВ Козлов, КМ Сулоєв, ВВ Колдунов, ЮВ Козлова, ШМ Мамедов
Патологія= Pathologia 15 (3), 290-295, 2018
2018
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА НА ФОНЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ
СВ Козлов, КМ Сулоєв, ВВ Колдунов, ЮВ Козлова, ШМ Мамедов
Патологiя 15 (3), 290-295, 2018
2018
Перспективи використання електронного навчально-методичного контенту при формуванні загальних та фахових компетенцій майбутніх лікарів
СВ Козлов, ОА Алєксєєнко, КМ Сулоєв, ГБ Алексін, ВА Повстяний, ...
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. нак …, 2017
2017
Судово-медична оцінка факту виявлення панцирів діатомей у внутрішніх органах трупа зі значними ушкодженнями з метою встановлення давності настання смерті
ВВ Войченко, ВА Повстяний, КМ Сулоєв, ШМ Мамедов, ...
Судово-медична експертиза 2, 53-55, 2017
2017
Позиционная асфиксия
SV Kozlov, KN Suloev, GB Aleksin, AV Tkachenko
Morphologia 10 (3), 188-191, 2016
2016
Конституциональные и антропометрические особенности людей умерших в результате хронической ишемической болезни сердца
СВ Козлов, МГ Клименко, КН Сулоев
Вісник проблем біології і медицини, 150-153, 2016
2016
Діагностування аспірації шлунковим вмістом і генералізованого криптококкоза у судово-медичній практиці
КМ Сулоєв, ІА Демченко, ІС Москаленко, ЛЦ Матковская, МС Опихайло
Судово-медична експертиза, 50-56, 2016
2016
Якісна освіта–запорука сучасної освіти та науки
СВ Козлов, КМ Сулоєв, ГБ Алексін, ВА Повстяний
Актуальні проблеми розвитку освіти та науки в умовах глобалізації 1, 74-75, 2015
2015
Рідкісний випадок розриву серця внаслідок удару ногою в живіт
ВМ Кухарчук
Судово-медична експертиза, 100-102, 2015
2015
Встановлення давності настання смерті, яка настала за особливих обставин
ВВ Войченко, КМ Сулоєв, ІП Титарчук, РС Зрожевський
Судово-медична експертиза, 66-68, 2014
2014
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ І СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
IС Шпонька, ГС Короленко, СВ Козлов, ПО Гриценко, ОО Алексеєнко, ...
МЕДИЧНА ОСВIТА, 0
ДИАГНОСТИКА АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНЫМ СОДЕРЖИМЫМ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО КРИПТОКОККОЗА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
КМ Сулоєв, ІА Демченко, ІС Москаленко, ЛЦ Матковская, МС Опихайло
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16