Підписатись
Роман Кухарчук / Roman Kukharchuk
Роман Кухарчук / Roman Kukharchuk
доцент, ГНПУ імені Олександра Довженка (Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University)
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток творчого потенціалу особистості учня в процесі вивчення фізики
РП Кухарчук
Фізика та астрономія в школі, 16-19, 2002
62002
Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі
РП Кухарчук
52004
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника
ІО Кухарчук, РП Кухарчук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
42015
Використання сонячних модулів у лабораторному практикумі з фізики
АВ Рябко, РП Кухарчук
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
32018
Застосування елементів дистанційного навчання в індивідуальній роботі студентів
РП Кухарчук
Видавничий дім «ТК Меганом», 2014
32014
Використання електронних таблиць Excel під час дослідження закону Ома для повного кола
РП Кухарчук
Фізика та астрономія в школі, 51-53, 2003
32003
Застосування хмарних технологій під час вивчення курсу «Проективна геометрія та методи зображень»
ОВ Заїка, РП Кухарчук
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2020
22020
Інформаційні технології в історії
АВ Рябко, РП Кухарчук
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2014
22014
Тестові завдання для діагностики рівня вивчення інтегрованих розділів фізики й радіоелектроніки в школі та ВНЗ
КРП Касперський А. В.
Фізика та астрономія в школі, С. 38-41., 2004
22004
Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання
І Кухарчук, Р Кухарчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 138-147, 2016
12016
Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу
АВ Рябко, РП Кухарчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2015
12015
ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІЗОПРОЦЕСІВ У ГАЗАХ НА УРОКАХ ФІЗИКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ БОЙЛЯ-МАРІОТТА
АВ Рябко, РП Кухарчук, МЮ Худан
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 126-130, 2024
2024
Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОП «Середня освіта (Математика та інформатика)
ОВ Заїка, ЛФ Сухойваненко, РП Кухарчук, АВ Рябко, ПГ Біліченко, ...
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2024
2024
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА EWB
Р Кухарчук
І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку …, 2021
2021
Організація освітнього процесу в гуртках фізико математичного профілю в закладі позашкільної освіти
ТМ Каганцова, БО Грудинін, РП Кухарчук, СМ Маслюк, ТВ Іллюченко, ...
Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2020
2020
Андрій Рѐбко
Р Кухарчук
Редакційна колегіѐ, 65, 2018
2018
Порівняльна характеристика хмарних технологій у процесі вивчення шкільного курсу фізики
РПК А. В. Тюреєва
Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, С. 198-203, 2017
2017
Візуалізація навчального матеріалу з фізики та методики її навчання
КРП Гаврильченко Є. А.
Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, С. 135-141, 2017
2017
Електростатичний генератор Ван де Граафа як приклад використання саморобного обладнання
РПК О. В. Бєлобров
Альманах «QN»: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, С. 12, 2017
2017
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: монографія
Суми : Вінніченко М. Д., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20