Наталія Шульга
Наталія Шульга
Київський національний торговельно-економічний університет, КНТЕУ, кафедра банківської справи
Verified email at knteu.kiev.ua
TitleCited byYear
Банківський контролінг: теорія, методологія, практика
НП Шульга
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун 2004, 326, 2004
432004
Казначейська система виконання бюджету: Підручник
СО Булгакова, НВ Базанова, ЛВ Єрмошенко, НІ Сушко, ОО Чечуліна, ...
К.: Київ. державний торг.-економічний університет, 2000
292000
Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків
А Мазаракі, Н Шульга
Банківська справа, 26-30, 1999
241999
Управління клієнтською базою в системі маркетингу відносин банку
ВВ Федірко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
152009
Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток
Н Шульга, О Сокольська
Вісник НБУ, 50-54, 2002
142002
Банківський контролінг: підручник
НП Шульга
К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
112011
Інтегрована система контролінгу в управлінні банком
НП Шульга
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка та управління …, 2006
112006
Внутрішній аудит у комерційному банку
ОІ Кірєєв, МП Шульга, ОС Полєтаєва
Навч. посіб./, ОІ Кірєєв, НП Шульга, ОС Полєтаєва.–К.: Київ. нац. торг …, 2001
102001
Трансфертне ціноутворення як інструмент бюджетування комерційного банку
НП Шульга
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2002
92002
Інтегрована система контролінгу в управлінні банком: дис. д-ра екон. наук: спец. 08.06. 01
НП Шульга
К.: Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2006
82006
Банкiвський контролiнг: теорiя, методологiя, практика
НП Шульга
82004
Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку
ВЮ Дудченко, ВЮ Дудченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
72010
Методичні основи формування центрів прибутку і витрат в комерційних банках України
НП Шульга
Банківська система України: теорія і практика становлення: зб. наук. праць …, 1999
71999
Ідентифікація системно важливих банків
НП Шульга, СО Колодізєва
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 82-98, 2016
62016
Організаційне забезпечення ризик-менеджменту в банках України
Н Шульга, М Мельничук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 44-56, 2012
62012
Оцінка вартості банків на основі порівняльного підходу
Н Шульга, О Слободяник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 50-60, 2009
62009
Система збалансованих показників як інструмент контролінгу комерційного банку
НП Шульга
Экономика Крыма, 16-20, 2003
52003
Методологічні аспекти розробки меморандуму депозитної політики комерційного банку
НП Шульга, ЛС Порєчкіна, ІМ Мельникова
Фінанси України, 99-106, 1998
5*1998
Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку
НП Шульга, ТМ Гордієнко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 88-102, 2015
42015
Вплив інформаційної прозорості діяльності банків на їх ринкову дисципліну
НП Шульга, КА Бусько
Ринок цінних паперів України, 3-10, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20