Людмила Правдива (Герасименко) Liudmyla Pravdyva (Herasymenko) https://orcid.org/0000-0002-5510-3934
Людмила Правдива (Герасименко) Liudmyla Pravdyva (Herasymenko) https://orcid.org/0000-0002-5510-3934
Білоцерківський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив сортових особливостей та мінерального живлення на урожайність і вуглеводний склад цукрового сорго
ОМ Ганженко, НО Григоренко, ОБ Хіврич, ОО Марчук, ЛА Герасименко
Цукрові буряки, 14-15, 2011
72011
Продуктивность сахарного сорго как сырья для производства биотоплива
ВЛ Курило, АН Ганженко, ЛА Герасименко
Сахарная свёкла, 38-41, 2013
62013
The efficiency increase of the nutrition element uptake by various potato cultivars grown in one-crop system and in crop rotation
LH S. Vakhnyi, V. Khakhula, Y. Fedoruk, T. Panchenko
EurAsian Journal of BioSciences, 1-7, 2018
52018
Продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива залежно від строків сівби та глибини загортання насіння
ВЛ Курило, ЛА Герасименко
Цукрові буряки, 14-15, 2012
52012
Вплив строків сівби та глибини загортання насіння на фотосинтетичну продуктивність посівів сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers.)
ЛА Герасименко
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 73-77, 2014
42014
Энергетическая ценность сахарного сорго в зависимости от сроков сева и глубины заделки семян
В Курило, А Ганженко, Л Герасименко
MOTROL, 55, 2013
32013
Вплив густоти стояння рослин на ріст, розвиток та врожайність сорго цукрового
ЛА Герасименко
Агробіологія, 48-50, 2011
32011
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового та кукурудзи на їх ріст, розвиток та урожайність зеленої маси в сумісних посівах
МБ Грабовський, ЮВ Федорук, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2018
22018
Miscanthus productivity formation for biofuel production that differs depending on density of standing plants
S Vakhnyi, V Khakhula, Y Fedoruk, N Hrabovskyi, L Herasymenko, ...
Plant Archives 18 (2), 1920-1924, 2018
2*2018
Вплив елементів технології вирощування цукрового сорго на енергетичну продуктивність
ОГІ О.М. Ганженко, Л.А. Герасименко
Цукрові буряки, 17-19, 2015
22015
Вплив елементів технології вирощування цукрового сорго на енергетичну продуктивність
ОМ Ганженко, ЛА Герасименко, ОГ Іванова
Цукрові буряки, 17-19, 2015
22015
Influence of seeding time and depth on the photosynthetic productivity of sweet sorghum (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) plantings
ЛА Герасименко
Plant varieties studying and protection, 73-77, 2014
22014
Вплив фону мінерального живлення на енергетичну продуктивність цукрового сорго
ОМ Ганженко, ЛА Герасименко, ЮП Дубовий
Цукрові буряки, 14-17, 2014
22014
Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сорго цукрового та забур'яненість посівів
ЛА Правдива, ІІ Бойко, МБ Грабовський, ОО Марчук
Карантин і захист рослин, 8-11, 2018
12018
Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas
M Grabovskyi, Y Fedoruk, L Pravdyva, T Grabovska, V Kurylo, N Fedoruk
EurAsian Journal of BioSciences, 347-353, 2018
12018
Вплив рівня мінерального живлення на ріст, розвиток та водоспоживання рослин сорго цукрового та кукурудзи в одно видових та сумісних посівах
МБ Грабовський, Федорук, Ю.В, ЛА Правдива, ТО Грабовська
Таврійський науковий вісник, 27-35, 2018
12018
Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у Правобережному Лісостепу України
ЮВ Федорук, ВС Хахула, ЛА Герасименко
Біоресурси і природокористування, 101-107, 2018
12018
Перспективи вирощування сорго в Україні
ЛА Герасименко
Міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології: теорія та …, 2017
12017
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового на водоспоживання та формування біометричних і фотосинтетичних показників
МБ Грабовський, ЛА Грабовська Т.О., Герасименко
Зрошуване землеробство. Збірник наукових праць., 130-137, 2017
1*2017
Перспективи вирощування сорго в Україні
ЛА Герасименко
Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20