Подписаться
Ірина Токмакова (Tokmakova I.V.)
Ірина Токмакова (Tokmakova I.V.)
Український державний університет залізничного транспорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ОВ Маковоз, ІВ Токмакова, ОВ Шраменко
Київ: Центр учбової літератури, 2013
382*2013
Стратегiчне управлiння
ВЛ Дикань
навч. посiб./ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ОВ Маковоз, IВ Токмакова, ОВ Шраменко …, 2013
366*2013
Business restructuring as a method of strengtening company’s financial position
I Mavlutova, V Babenko, V Dykan, N Prokopenko, S Kalinichenko, ...
Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 (Special Issue), 105-115, 2021
422021
Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія
ІВ Токмакова
Харків : УкрДУЗТ, 2015
372015
Перспективы развития транспортный логистического бизнеса в Украине
ИВ Токмакова
Вестник экономики транспорта и промышленности: сбор науч. работ.–М.: Укрдазт …, 2011
35*2011
Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки
ІВ Токмакова, ДА Шатохін, СВ Мельник
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
332018
Stratehichne upravlinnia [Strategic management]
VL Dykan, VO Zubenko, OV Makovoz, IV Tokmakova, OV Shramenko
Кyiv:" Center of educational literature"[in Ukrainian], 2013
312013
Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Strategic management of enterprise development in conditions of digitalization of the economy]
IV Tokmakova, DA Shatokhina, SV Melnyk
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti (The Bulletin of Transport and …, 2018
282018
Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту
ІВ Токмакова, T I.V.
Вісник економіки транспорту і промисловості, С. 227-229, 2010
232010
Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова
Харків: УкрДАЗТ, 2008
192008
Zabezpechennia harmonijnoho rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy [Ensuring the harmonious development of railway transport in Ukraine]
IV Tokmakova
USURT, Kharkiv, Ukraine, 2015
182015
Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту в умовах реформування
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 286-298, 2013
182013
Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення рухомого складу залізничного транспорту
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 82-84, 2009
172009
Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 137-143, 2017
162017
Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку
ІВ Токмакова, ОЮ Чередниченко, ІМ Войтов, ЯС Паламарчук
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
152019
Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України
ІВ Токмакова
УкрДУЗТ, 2015
142015
Економічна діагностика
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова, ВО Овчиннікова, МВ Корінь, АВ Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
132022
Tsyfrova transformatsiya zaliznychnoho transportu yak faktor yoho innovatsiynoho rozvytku [Digital transformation of railway transport as a factor of its innovative development]
IV Tokmakova, OJ Cherednichenko, IM Voitov, YS Palamarchuk
Bulletin of Economics of Transport and Industry 68, 125-134, 2019
132019
Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств
ІВ Токмакова, ІМ Войтов, КІ Штефан, ИВ Токмакова, ИН Войтов, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
122018
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІВ Токмакова, Кузуб, Антоніна
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць., 2016
122016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20