Follow
Право та інновації
Право та інновації
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України / SRI PLFID NALS of Ukraine
Verified email at pti.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Правосвідомість: до теорії питання
ГП Клімова
Актуальні питання інноваційного розвитку, 2012
522012
Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування
ІЄ Погребняк
Право та інновації, 26-35, 2014
47*2014
Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору
ОГ Середа
Право та інновації, 38-45, 2017
442017
Правове регулювання захисту прав споживачів в Інтернет-торгівлі
ММ Кузьміна
Право та інновації, 36-42, 2014
37*2014
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інновації, 9-16, 2015
342015
Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі
АЮ Каламайко
Право та інновації, 127-132, 2015
312015
Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи
ЮЄ Атаманова
Право та інновації, 7-14, 2014
30*2014
Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв’язання
ОМ Вінник
Актуальні питання інноваційного розвитку, 2012
302012
Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти України
ГП Клімова
Право, 2015
28*2015
Мирова угода та медіація: загальні риси та відмінності між ними
ГС Гончарова
Право, 2013
272013
Дистанційна зайнятість: проблеми правового регулювання
НМ Вапнярчук
Право та інновації, 101-106, 2016
252016
Поняття професійного навчання працівників: теоретико-правовий аналіз
ЮС Іванова
Право та інновації, 148-155, 2014
252014
Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні
ВЮ Уркевич
Право та інновації, 115-125, 2013
252013
Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення
ЄС Єгоров
Актуальні питання інноваційного розвитку, 77-83, 2012
252012
Поняття та ознаки трудових правовідносин
ВВ Юровська
Право та інновації, 67-72, 2016
242016
Митна безпека як складова національної безпеки України
АІ Калініченко
Право, 2015
232015
Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України
ЮВ Дем’янчук
Право, 2016
212016
Класифікація митних режимів у юридичній науці та законодавстві
ОВ Чуприна
Право та інновації, 133-139, 2015
212015
Правова доктрина – джерело процесуального права
СВ Васильєв
Актуальні питання інноваційного розвитку, 2012
202012
Правовий режим: підходи до визначення поняття
ОА Яковлев
Право та інновації, 80-85, 2015
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20