Петро Гвоздяк
Петро Гвоздяк
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
Verified email at iccwc.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод
АК Запольський, НА Мішкова-Клименко, ІМ Астрелін, МТ Брик, ...
К.: Лібра 325, 2000
1512000
Микробиология очистки воды
МН Ротмистров, ПИ Гвоздяк, СС Ставская
Наук. думка, 1978
491978
За принципом біоконвеєра (Біотехнологія охорони довкілля)
П Гвоздяк
Вісник НАН України, 2003
242003
Микробная деструкция синтетических органических веществ
МН Ротмистров, ПИ Гвоздяк, СС Ставская
Наукова думка, 1975
191975
Микробиология и биотехнология очистки воды: Quo vadis?
ПИ Гвоздяк
Химия и технология воды 11 (9), 854, 1989
181989
Очистка промышленных сточных вод прикрепленными микроорганизмами
ПИ Гвоздяк, ГН Дмитренко, НИ Куликов
Химия и технология воды 7 (1), 64-68, 1985
171985
Очистка природной воды гидробионтами, закрепленными на волокнистых насадках
ЛИ Глоба, ПИ Гвоздяк, НБ Загорная, ГН Никовская, СМ Федорик, ...
Химия и технология воды 14 (1), 63, 1992
151992
Вплив іонів важких металів на пігментсинтезуючу здатність бактерій
ОФ Рильський, ПІ Гвоздяк
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
142007
Иммобилизованные микроорганизмы в очистке сточных вод от ксенобиотиков
ПИ Гвоздяк
Иммобилизованные клетки в биотехнологии. Пущино, 56-62, 1987
101987
Научное обоснование, разработка и внедрение в практику новых биотехнологий очистки воды
ПИ Гвоздяк, ЛИ Глоба
Химия и технология воды 20 (1), 61-69, 1998
91998
Биотехнология предварительной очистки воды р. Днестр на Беляевской водоочистной станции/[ЛИ Глоба, ВИ Гвоздяк, ГН Никовская и др.]
ЛИ Глоба
Химия и технология веды 15 (9-10), 690-696, 1993
91993
Качество питьевой воды. Проект, который предстоит реализовать
ЛИ Глоба, ПИ Гвоздяк, ГН Никановская
Вестник АН СССР, 1991
91991
Біологічні аномалії води, або чотири запитання для обміркування
ПІ Гвоздяк
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
82005
Биотехнология в подготовке питьевой воды
ВВ Гончарук, АС Гордиенко, ЛИ Глоба, ПИ Гвоздяк
Химия и технология воды 25 (4), 363-374, 2002
82002
Биотехнология очистки высококонцентрированных сточных вод от органических растворителей
ГН Дмитренко, ПИ Гвоздяк
Химия и технология воды 24 (2), 185-190, 2002
82002
Использование биотехнологии очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
ГН Дмитренко, ЛÔ Овчаров, КМ Курдюк, ПИ Гвоздяк
Химия и технология воды 19 (5), 544-548, 1997
71997
Актуальні питання біологічного очищення води
ПІ Гвоздяк
К.: Ойкумена, 1992
71992
Біологічне очищення води
ПІ Гвоздяк
Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод.− К.: Лібра, 479-502, 2000
62000
Восстановление шестивалентного хрома коллекционными штаммами бактерий
ПИ Гвоздяк, НФ Могилевич, АФ Рыльский, НИ Грищенко
Микробиология 55 (6), 962, 1986
61986
Микробиологическая деструкция синтетических органических веществ
МН Ротмистров, ПИ Гвоздяк, СС Ставская
Киев: Наукова думка, 1975
61975
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20