Іван Ярмошик
Іван Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
62006
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
52010
Соціально-економічна діяльність органів міського самоврядування на Волині та Поділлі (1892-1918 рр.)
АВ Седляр
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
42009
Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів
І Ярмошик
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 83 (3), 3-7, 2012
32012
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
32011
Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського
І Ярмошик
Інтелігенція і влада, 232-242, 2010
22010
Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського
ІІ Ярмошик
Інтелігенція і влада, 265-275, 2009
22009
Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр.)
І Ярмошик
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія історія …, 2009
22009
ТМ Мовчанівський і Бердичівський історико-культурний заповідник (20-ті роки ХХ ст): основні напрямки краєзнавчої діяльності
І Ярмошик
Бердичівська земля в контексті історії України. Науковий збірник" Велика …, 1999
21999
Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва
І Ярмошик
Славістична збірка. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових …, 2015
12015
Військові події на Волині в ході польського листопадового повстання 1830–1831 рр. у світлі польської історіографії
І Ярмошик
Воєнна історія України. Волинь та Полісся., 183-188, 2013
12013
Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездецького (1814–1871 рр)
І Ярмошик
Часопис української історії, 49-55, 2010
12010
Поняття України та Волині у польській історіографії ХІХ століття
І Ярмошик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Історичні науки: Збірник наукових …, 2010
12010
Томаш Падурра–співець-романтик історії України та Волині
І Ярмошик
Література та культура Полісся, 49-57, 2010
12010
Волинезнавчі дослідження Яна Марека Ґіжицького (1844–1925 рр.)
І Ярмошик
Часопис української історії, 94-99, 2010
12010
Події Волинської історії у висвітленні польського мемуариста Яна Дуклана Охотського (кінець ХVІІІ–початок ХІХ ст.)
І Ярмошик
Часопис української історії, 119-124, 2009
12009
Історія міста Житомира, селищ Чуднова, Слободища у висвітленні польських дослідників першої половини ХІХ ст. Міхала Балінського й Тимотеуша Ліпінського
І Ярмошик
Волинські історичні записки 2, 2009
12009
" Діаріуш" Філіпа Казиміра Обуховича як історичне джерело для вивчення минулого України та Волині
І Ярмошик
Волинські історичні записки 1, 187-193, 2008
12008
Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття
ІІ Ярмошик
Інтелігенція і влада, 219-228, 2008
12008
«Коліївщина» у висвітленні польського мемуариста кінця ХVІІІ–початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського
І Ярмошик
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 286-290, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20