Підписатись
Іван Ярмошик
Іван Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть/Іван Ярмошик
І Ярмошик
Житомир: Волинь, 34, 2006
82006
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Вид-во" Волинь", 2010
62010
Військові події на Волині в ході польського Листопадового повстання 1830–1831 рр. у світлі польської історіографії
І Ярмошик
Воєнна історія України. Волинь та Полісся., 183-188, 2013
52013
Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів
І Ярмошик
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 83 (3), 3-7, 2012
52012
Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині
І Ярмошик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
42011
Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втарчений час українського державотворення
ІІ Ярмошик
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2016
32016
Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського
ІІ Ярмошик
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 265-275, 2009
32009
ТМ Мовчанівський і Бердичівський історико-культурний заповідник (20-ті роки ХХ ст): основні напрямки краєзнавчої діяльності
І Ярмошик
Бердичівська земля в контексті історії України. Науковий збірник" Велика …, 1999
31999
Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників ХІХ-першої третини ХХ ст.
І Ярмошик
Часопис української історії, 93-97, 2012
22012
Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездецького (1814–1871 рр)
І Ярмошик
Часопис української історії, 49-55, 2010
22010
Поняття України та Волині у польській історіографії ХІХ століття
І Ярмошик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Історичні науки: Збірник наукових …, 2010
22010
Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського
І Ярмошик
Інтелігенція і влада, 232-242, 2010
22010
Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр.)
І Ярмошик
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія історія …, 2009
22009
" Діаріуш" Філіпа Казиміра Обуховича як історичне джерело для вивчення минулого України та Волині
І Ярмошик
Волинські історичні записки 1, 187-193, 2008
22008
Релігійне питання в унійних документах по творенню Речі Посполитої (ХІV–XVI ст.)
І Ярмошик
Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали VІ науково-практичної …, 2015
12015
Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва
І Ярмошик
Славістична збірка, 76-107, 2015
12015
Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст.
ІІ Ярмошик
Гуржіївські історичні читання, 69-72, 2012
12012
Польська історична наука про військові події на Волині у середині ХVІІ ст.(на прикладі Чуднівської битви 1660 р.)
І Ярмошик
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах" Грані" 69 (1), 7-11, 2010
12010
Томаш Падурра–співець-романтик історії України та Волині
І Ярмошик
Література та культура Полісся, 49-57, 2010
12010
Волинезнавчі дослідження Яна Марека Ґіжицького (1844–1925 рр.)
І Ярмошик
Часопис української історії, 94-99, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20