Латишев Костянтин Олександрович
Латишев Костянтин Олександрович
Кременчуцький національный университет імені Михайла Остроградського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інструменти підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства
КО Латишев
Економічний аналіз, 101-107, 2013
122013
Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності: монографія/ВО Безугла, ЛП Шаповал, КО Латишев
В Безугла
Кременчук: КРЕМПАК, 2010
112010
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства
КА Латышев, КО Латишев
Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2013
62013
Економічні аспекти екологічної безпеки (монографія)
МІ Сокур, ВМ Шмандій, ПЄ Гаврилов, КО Латишев, ОВ Харламова
МІ Сокур, ВМ Шмандій, ПС Гаврилов, КО Латишев, ОВ Харламова–Кременчук: ПП …, 2011
52011
Підвищення ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю продукції підприємств важкого автомобілебудування
КО Латишев, ДЛ Пирогов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Методика оцінки рівня конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств
КО Латишев, ДЛ Пирогов, ЮВ Караулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Змістовне навантаження поняття кон’юнктура стосовно ринку машинобудівної продукції
КО Латишев
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств
КО Латишев, ЮВ Караулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промисловості України
КО Латишев
Сталий розвиток економіки, 210-215, 2013
12013
Стратегічна модель маркетингового управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
КО Латишев, ВГ Тягун
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 93-98, 2018
2018
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
КО Латишев, ЄМ Яришева
Редакційна колегія, 154, 2017
2017
ÒÅÎÐÅÒÈЧͲ ЗÀÑÀÄÈ ФÎÐМÓÂÀÍÍЯ ÊÀÒÅÃÎвЇ «ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑПÐÎМÎЖͲÑÒÜ ПÐÎÄÓÊÖ²Ї П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ М’ЯÑÍÎЇ ПÐÎМÈÑËÎÂÎÑÒ²»
КО Латишев, ЮВ Караулова
HERALD, 141, 2017
2017
Теоретичні засади формування категорії конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості
КО Латишев, ЮВ Караулова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 141-145, 2017
2017
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
КО Латишев, Л Пана
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 121, 2017
2017
Занепад автомобілебудівної галузі України: причини, стан та шляхи реанімування
КО Латишев
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 41-44, 2016
2016
Високотехнологічна продукція: економічна сутність та класифікація
КЮВЛК О.
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 20 (2/1 …, 2015
2015
Високотехнологічна продукція: економічна сутність та класифікація
КО Латишев, ЮВ Караулова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 67-70, 2015
2015
Моделювання стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування
КО Латишев
Ефективна економіка, 2014
2014
Оцінка довгострокової конкурентоспроможності підприємства
КО Латишев, ЮВ Караулова
2013
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ
КО Латишев, ІО Сас
Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє. Матеріали, 106, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20