Любовь Била-Тиунова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України: навчально-методичний посібник
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса: Юридична література, 28, 2002
4332002
Адміністративне право України: навч. посіб.
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
Одеса: Фенікс, 309, 2011
432011
Закон України «Про державну службу»: наук.-практ. комент.
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
О.: Фенікс, 2009
392009
Службова кар'єра в Україні: монографія
ЛР Біла-Тіунова
Feniks, PP, 2011
372011
Службова кар'єра державного службовця: теорія І правове регулювання
ЛР Біла-Тіунова, ЛР Била-Тиунова
122012
Службова кар’єра в адміністративній науці радянського періоду (20–60-х рр. ХХ ст.)
ЛР Біла-Тіунова
Митна справа, 61-68, 2010
82010
Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості
ЛР Біла-Тіунова
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 127-139, 2012
72012
Оцінювання у державній службі: теорія і правове регулювання
ЮС Даниленко
62017
Правове регулювання статусу біженця в Україні: стан і перспективи реформування
ЛР Біла-Тіунова
62013
Система принципів управління у сфері державної служби
АТ Гаркуша
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
52015
Публічна служба як адміністративно-правова категорія
ЛР Біла-Тіунова, ЛР Била-Тиунова
52009
Щодо особливостей правового регулювання статусу біженців
ЄВ Микитенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
42015
Теоретико-правові аспекти управління державною службою в Україні
ЛР Біла-Тіунова, ЛР Била-Тиунова
42009
Службова кар’єра державного службовця: сутнiсна характеристика
ЛР Бiла-Тiунова
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2014
32014
Функції національного агентства з питань державної служби України
ЛР Біла-Тіунова
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 134-145, 2011
32011
Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII—на початку XX ст
ЛР Біла-Тіунова
Актуальні проблеми держави і права, 361-369, 2009
32009
Щодо визначення поняття" поважні причини" для електронного декларування
ЛР Біла-Тіунова, ЛР Била-Тиунова, ОП Хамходера
22017
Щодо правової природи присяги державного службовця
ЛР Біла-Тіунова, ЛР Била-Тиунова
22014
Розвиток сучасної доктрини адміністративного права та процесу у працях академіка СВ Ківалова
ЛР Біла-Тіунова
Митна справа, 20-21, 2014
22014
Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України
ЛР Біла-Тіунова, МК ЯКИМЧУК, ДП КАЛАЯНОВ
Біла-Тіунова ЛР, Бондаренко КВ, Кравець ВР—Одеса: Фенікс, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20