Підписатись
Борис Чиркин
Борис Чиркин
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
История государства и права зарубежных стран. Учебник.-5-е издание
КИ Батыр
" Издательство"" Проспект""", 2013
78*2013
Очерки истории экологического права: развитие правовых идей охраны природы
АК Голиченков, ТЕ Новицкая, СВ Чиркин
Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 50-57, 1991
651991
Римское право
АА Вологдин
" Юстиция", 2015
602015
Перспективний паливно-енергетичний баланс–основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року
БЗ Піріашвілі, БП Чиркін, ІК Чукаєва
К.: Наукова думка, 2002
332002
Эволюция системы источников и основных институтов уголовного права Австралии в XIX-XX вв.
ЕН Трикоз
272002
Эволюция английского гражданского права (Вещное и обязательственное право)
МВ Петрова
М, 1983
71983
Переосмислення ступеня відповідаль-ності перед майбутнім. Національна до-повідь з питань реалізації державної по-літики у сфері енергоефективності за 2009 рік
ЧБП Пашкевич М.О., Григоровський В.В., Піріашвілі Б.З.
62010
Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у регіонах
ЧБП Галиновський Є. І., Піріашвілі Б. З., Плюта І. Ю.
6*2006
Основні тенденції формування паливно-енергетичного балансу в Україні за 1999–2000 роки і прогноз до 2030 р./Піріашвілі БЗ, Чиркін БП, Чукаєва ІК
БЗ Піріашвілі
Енергетика: економіка, технології, екологія, 4-10, 2002
52002
Конституции государств Африки и Океании
СБ Бальхаева, АМ Белялова, АИ Ковлер, ЯИ Лебедева, МГ Мехтиев, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом Юриспруденция, 2019
4*2019
Конституция Российской Федерации в оценке Европейской комиссии за демократию через право
СВ Чиркин, ЯИ Лебедева
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 47-51, 2018
42018
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): колективна монограф
ЛВ Дейнеко, ТО Осташко, ВО Точилін, АІ Даниленка
НАНУ.–К, 2013
22013
Возможности использования газотранспортной системы Украины в условиях ассоциации с Европейским Сюзом
БЗ Пириашвили, БП Чиркин
Формування ринкових відносин в Україні, 90-93, 2015
12015
Производственная инфраструктура: состояние и основы её развития
БЗ Пириашвили, БП Чиркин
Формування ринкових відносин в Україні, 20-28, 2014
12014
Имитационное моделирование в энергетике
БЗ Пириашвили, ММ Ворончук, ЕИ Галиновский, БП Чиркин, ...
Наукова думка, 2008
12008
Основные проблемы и приоритетные направления развития производственной инфраструктуры Украины
БЗ Пириашвили, БП Чиркин
Формування ринкових відносин в Україні, 41-51, 2015
2015
Основні проблеми та пріоритетні напрями розвитку виробничої інфраструктури України
БЗ Піріашвіл, БП Чиркин
Формирование рыночных отношений в Украине, 41-51, 2015
2015
Можливості використання газотранспортної системи України в умовах асоціації з Європейським Союзом
БЗ Піріашвіл, БП Чиркин
Формирование рыночных отношений в Украине, 90-93, 2015
2015
Виробнича інфраструктура: стан та основи ії розвитку
БЗ Піріашвіл, БП Чиркин
Формирование рыночных отношений в Украине, 20-28, 2014
2014
Засади модернізації виробничої інфра-структури України
ВМК Б.З Піріашвілі, О.І. Никифорук, Чиркін Б.П.
ДУ «Інститут економіки та прогнозу-вання НАН України», 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20