Жадан Ірина Василівна
Жадан Ірина Василівна
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні
І Жадан, С Кисельов, О Кисельова, С Рябов
К.: Тандем 80, 2004
472004
Психолого-педагогічні проблеми політичної освіти молоді
І Жадан
322000
Методологічні засади дослідження взаємодії суб’єктів політичної соціалізації як чинника структурування політичної картини світу студентської молоді
ІВ Жадан
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2011
112011
Психологічні умови формування учбово-пізнавальних мотивів: На матеріалі трудового навчання підлітків
ІВ Жадан
ІВ Жадан, 1993
101993
Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерії, інструментарій
ІВ Жадан
Практична психологія та соціальна робота, 33-35, 2004
92004
Концепція громадянської освіти в Україні
ІВ Жадан
Управління освітою, 1-7, 2005
82005
Політична освіта як чинник формування суб’єкта політичних ставлень
ІВ Жадан
Наук. студії із соц. та політ. психології, 184-195, 2005
82005
Політична освіта: соціально-психологічні чинники формування толерантності підростаючого покоління
ІВ Жадан
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 92-98, 2002
72002
Комунікативні практики як чинник громадянської і національної самоідентифікації: теоретико-методологічні засади дослідження
ІВ Жадан
Проблеми політичної психології 3 (17), 3-11, 2016
52016
ПОЛІТИЧНА соціалізація
ІВ Жадан
Політична енциклопедія / Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст …, 2011
5*2011
Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в процесі модернізації освіти
ІВ Жадан
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей.–К …, 2008
52008
ПОЛІТИЧНА соціалізація
ІВ Жадан
Енциклопедія освіти / АПН України, головний ред. В.Г.Кремень. –1040 с., [0,2 …, 2008
5*2008
ВЕКТОР політичної соціалізації: ціннісні орієнтації студентської молоді
ІВ Жадан, ОС Федоренко
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2008
52008
Проблеми та соціально-психологічні особливості формування політичної культури молоді
ІВ Жадан
Наук. студії із соц. та політ. психології/АПН України, Ін-т соц. та політ …, 2000
52000
ДОСЛІДЖЕННЯ впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді
ІВ Жадан
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. - 340 с …, 2009
42009
Психологічні засади побудови змісту політичної освіти молоді
ІВ Жадан
Педагогіка і психологія, 25-34, 2005
4*2005
Толерантність в системі ставлень суб’єкта політичної активності
І Жадан, Н Шовкопляс
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні, 450-459, 2003
42003
СОЦІАЛІЗУВАЛЬНИЙ дискурс як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді: емпірична модель
ІВ Жадан
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 186-195 [0,6 д.а.], 2015
32015
ЦІННОСТІ у політичній картині світу студентської молоді
ІВ Жадан, КО Чала
III Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особистість у …, 2014
32014
МЕХАНІЗМИ політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти
ІВ Жадан
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей, 176-183 …, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20