Жураковська Ірина, Zhurakovska Iryna
Жураковська Ірина, Zhurakovska Iryna
доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Документування операцій з об’єктами інтелектуальної власності
І Жураковська
Бухгалтерський облік і аудит, 46-55, 2008
182008
Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України
ІВ Жураковська
Облік і фінанси, 13-19, 2014
172014
Результати інтелектуальної діяльності як ресурси, активи, власність та капітал підприємства: обліковий аспект
ІВ Жураковська
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
162009
Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія
ІБ Садовська, ІВ Жураковська
Луцьк: Надстир’я, 2009
102009
Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах
ІВ Жураковська
спец. 08.00. 09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»/Луцький державний …, 2008
82008
Peculiarities of agrarian receipts as a modern financial tool
R Sodoma, H Skhidnytskа, A Shvorak, T Shmatkovska, I Zhurakovska
Economic annals-XXI, 46-49, 2018
62018
СКЛАД БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІК
ІВ Жураковська
Економічний форум, 385-394, 2012
62012
Оцінка інтелектуальної власності в АПК: міжнародний досвід та вітчизняний підхід
ІВ Жураковська
Облік і фінанси АПК, 139-147, 2007
62007
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами
ВВ Чудовець, ІВ Жураковська
Бизнес Информ, 2016
52016
Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур:[монографія]
ІБ Садовська, ВА Голян, ІІ Бабіч, НВ Тлучкевич, ІВ Жураковська
Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009
52009
Problemy obliku investytsiinoi nerukhomosti za natsionalnymy ta mizhnarodnymy standartamy
VV Chudovets, IV Zhurakovska
Biznes Inform, 183-187, 2016
32016
Майбутні події як об’єкт управлінського та фінансового обліку
ІВ Жураковська
Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу. м …, 2017
22017
Factors of influence on employment in small and medium-sized business in Ukraine
IV Zhurakovska, RV Sydorenko, TO Shmatkovska, II Brodska
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (32), 109-119, 2020
12020
General System of Taxation for Sole Entrepreneurs: Current State and Prospects
I Zhurakovska, V Chudovets
Accounting and Finance, 66-71, 2017
12017
Облік майбутніх подій згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності
ІВ Жураковська
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 109-117, 2015
12015
Методичні аспекти оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства: обліковий вимір
ІВ Жураковська, ЮС Сова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 398-410, 2012
12012
Податкові різниці як спосіб взаємоузгодження бухгалтерського обліку та податкових розрахунків: обліковий аспект
І Жураковська
Бухгалтерський облік і аудит, 12-22, 2011
12011
Оцінка інтелектуального капіталу в обліку: протиріччя теорії і практики
ІВ Жураковська
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 152-158, 2011
12011
Чи є бухгалтерський облік джерелом інформації для обчислення податків, що наповнюють місцеві бюджети?
ІВ Жураковська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
The role of «BIG FOUR» auditing firms in the public procurement market in Ukraine
O Antoniuk, N Kuzyk, I Zhurakovska, R Sydorenko, L Sakhno
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2483-2495, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20