Валентина Розгон
Валентина Розгон
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення
ВВ Розгон
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
31999
Структурно-функціональні параметри предикативності ад'єктивних фразеологізмів сучасної української мови
І Коломієць, В Розгон
Філологічний часопис, 59-68, 2016
22016
Проблеми інтерпретації художнього тексту Тараса Шевченка (" Заповіт" під" мікроскопом" лінгвістичного аналізу)
ВВ Розгон, ІІ Коломієць
12014
ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І Коломієць, В Розгон
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 65-77, 2020
2020
Синонімічні дієслівні лексеми на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі твору Михайла Слабошпицького" Українець, який відмовився бути бідним")
ВВ Розгон, ІС Тиховська
Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, 2019
2019
Дієслово. Особливі форми дієслова
ВВ Розгон
2018
Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання
ІС Гонца, ВВ Розгон
2018
Ареальні фразеологізми на позначення рис та властивостей людини
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ З КОМПОНЕНТОМ УМАНЬ (УМАНСЬКИЙ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ВВ Розгон, ІС Гонца
2017
МОРФОЛОГІЧНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ПРЕДИКАТИВНОСТІ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
2017
Ойконіми Черкащини на-івц-і,-инц-і
ІС Гонца, ВВ Розгон
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 36-39, 2017
2017
Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Навчально-методичний посібник. Частина І.
ІЛ Шевчук, ВВ Розгон
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. Частина І.
ВВ Розгон, ІЛ Шевчук
Умань: ВПЦ «Візаві», 2015
2015
Фразеологізми сучасної української мови: проблемні аспекти
ВВ Розгон
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 148-153, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова: методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст …
ВВ Розгон, ІС Гонца
" Візаві", 2015
2015
Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
ВВ Розгон, ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2014
2014
Структурно-семантичні та функціональні особливості дієслівних фразеологізмів
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
2013
Семантично неподільні словосполучення як засіб номінації людини у східноподільських говірках
В Розгон
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика, 96-108, 2011
2011
Семантико-стилістичні якості ад’єктивних фразеологічних одиниць (типологічний аспект)
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
Узагальнювальний курс української мови
ВВ Розгон
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20