Валентина Розгон
Валентина Розгон
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення
ВВ Розгон
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
31999
Проблеми інтерпретації художнього тексту Тараса Шевченка (" Заповіт" під" мікроскопом" лінгвістичного аналізу)
ВВ Розгон, ІІ Коломієць
12014
Дієслово. Особливі форми дієслова
ВВ Розгон
2018
Сучасна українська літературна мова: навчально-методичний посібник для дистанційного навчання
ІС Гонца, ВВ Розгон
2018
Ретроспектива педагогічних видань для фахівців закладів дошкільної освіти в руслі чинних програм навчання та виховання кінця ХХ–початку ХХІ століття
ВВ Розгон
Педагогічний альманах, 256-262, 2018
2018
Ареальні фразеологізми на позначення рис та властивостей людини
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ З КОМПОНЕНТОМ УМАНЬ (УМАНСЬКИЙ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ВВ Розгон, ІС Гонца
2017
МОРФОЛОГІЧНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ПРЕДИКАТИВНОСТІ АД’ЄКТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
2017
Ойконіми Черкащини на-івц-і,-инц-і
ІС Гонца, ВВ Розгон
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 36-39, 2017
2017
Структурно-функціональні параметри предикативності ад’єктивних фразеологізмів сучасної української мови
І Коломієць, В Розгон
Філологічний часопис, 2016
2016
Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Навчально-методичний посібник. Частина І.
ІЛ Шевчук, ВВ Розгон
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова. Морфологія: навчально-методичний посібник. Частина І.
ВВ Розгон, ІЛ Шевчук
Умань: ВПЦ «Візаві», 2015
2015
Фразеологізми сучасної української мови: проблемні аспекти
ВВ Розгон
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 148-153, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова: методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст …
ВВ Розгон, ІС Гонца
" Візаві", 2015
2015
Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
ВВ Розгон, ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2014
2014
Структурно-семантичні та функціональні особливості дієслівних фразеологізмів
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
2013
Семантично неподільні словосполучення як засіб номінації людини у східноподільських говірках
В Розгон
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика, 96-108, 2011
2011
Семантико-стилістичні якості ад’єктивних фразеологічних одиниць (типологічний аспект)
ІІ Коломієць, ВВ Розгон
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
2010
Олійник ЛВ «Євангеліє учительне» Кирила Транквіліона-Ставровецького в контексті проповідницької прози доби бароко…………………………………………………………………..…. 130 …
ІВ Приймак, ВВ Розгон, МВ Салецька, ЛЛ Станіславова, ...
Синонімічні дієслівні лексеми на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі твору Михайла Слабошпицького" Українець, який відмовився бути бідним")
ВВ Розгон, ІС Тиховська
Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20