Авхутська Світлана Олександрівна
Авхутська Світлана Олександрівна
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ІФ, кафедра історії України
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
До питання формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя
СО Авхутська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін
СО Авхутська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
Полікультурна компетентність як чинник професійного й особистісного зростання майбутнього учителя історії
С Авхутська
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 110-115, 2011
12011
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩУ ШКОЛУ
С Авхутська
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 245-252, 2017
2017
Становлення сучасного канону спеціальних історичних дисциплін у вітчизняній науці: друга пол. ХІХ–поч. ХХІ ст
С Авхутська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 127-135, 2016
2016
Участь Реєстрового Вільного козацтва у війні проти більшовицької Росії (грудень 1917–січень 1918 рр.)
СО Авхутська
Гуржіївські історичні читання, 177-179, 2015
2015
Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І.С. Мазепи
СО Авхутська
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
2015
Вільнокозацький рух за доби Гетьманату П. Скоропадського: спроби відродження та причини невдач
СО Авхутська
Гілея: науковий вісник, 28-31, 2015
2015
Технологічне забезпечення формування толерантності у майбутніх учителів історії
СО Авхутська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 85-92, 2014
2014
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
СО Авхутська
Теоретичні питання методики навчання суспільних дисциплін, 2011
2011
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в контексті ідей полі культурності
СО Авхутська
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 114-118, 2011
2011
Полікультурна компетентність як необхідна складова професійної компетентності майбутнього учителя
СО Авхутська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
2011
Полікультурна компетентність особистості як результат полікультурної освіти
СО Авхутська
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
2010
Наші автори
С Авксентієва, С Авхутська, Є Афонин, І Барабаш, Р Безлюдний, ...
ISSN 2307-4914 Problemi pìdgotovki sučasnogo včitelâ Probl. pìdgot. sučas …, 0
АВТОРИ ВИПУСКУ
СО Авхутська, ІП Анненкова, ЛО Базиль, МВ Байда, СЮ Бакай, ...
Наші автори
Е Абільтарова, С Авхутська, Н Аниськіна, А Антосюк, Б Валентина, ...
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16