Вікторія Надьон
Вікторія Надьон
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія
ВВ Надьон
Pravo, 2017
62017
Элементы правосубъектности в гражданском праве
ВВ Наден
Проблеми законності, 2014
62014
Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві
ВВ Надьон
Теорія і практика правознавства, 2014
62014
Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов’язків
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (07), 9-9, 2015
52015
Елементи правосуб’єктності в цивільному праві
ВВ Надьон
Проблеми законності, 100-109, 2014
52014
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений
СА Чаркин
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011
52011
Цивілістичний аспект категорій «борг»,«обов’язок»,«відповідальність»,«санкції»
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 175-183, 2016
42016
Структура правосуб’єктності
ВВ Надьон
42014
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 63-69, 2013
42013
Правоспособность как отдельный элемент содержания субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 132-135, 2013
42013
Особливості прав та обов’язків, які виникають з правового статусу особи
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 84-89, 2015
32015
Загальна характеристика правосуб'єктності
ВВ Надьон
32014
Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за законом
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-13, 2016
22016
Проблема співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного права
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 34-39, 2014
22014
Зв’язок суб’єктивного цивільного обов’язку з нормою права та правовідносинами
ВВ Надьон
Часопис Київського університету права, 166-169, 2017
12017
Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект)
V Nadion
Проблеми законності, 43-51, 2017
12017
Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах
V Nadion
Теорія і практика правознавства 2 (12), 1-10, 2017
12017
Обов’язок чи відповідальність покладається на боржника, у разі невиконання або неналежного виконання договірного зобов’язання?
ВВ Надьон
ТОВ «РІК-У», 2017
12017
Права та обов’язки (у сукупності) як складові спадщини
ВВ Надьон
Часопис Київського університету права, 147-151, 2016
12016
Применение мер оперативного воздействия, направленных на обязанного субъекта в договорном обязательстве
ВВ Наден
Полоцкий государственный университет, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20