Вікторія Надьон
Вікторія Надьон
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія
ВВ Надьон
Pravo, 2017
102017
Элементы правосубъектности в гражданском праве
ВВ Наден
Проблемы законности, 2014
102014
Елементи правосуб’єктності в цивільному праві
ВВ Надьон
Проблеми законності, 100-109, 2014
92014
Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві
ВВ Надьон
Теорія і практика правознавства, 2014
82014
Структура правосуб’єктності
ВВ Надьон
62014
Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов’язків
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (07), 9-9, 2015
52015
Цивілістичний аспект категорій «борг»,«обов’язок»,«відповідальність»,«санкції»
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 175-183, 2016
42016
Особливості прав та обов’язків, які виникають з правового статусу особи
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 84-89, 2015
42015
Загальна характеристика правосуб'єктності
ВВ Надьон
42014
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 63-69, 2013
42013
Правоспособность как отдельный элемент содержания субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 132-135, 2013
42013
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений
СА Чаркин
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011
42011
Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект)
V Nadion
Проблеми законності, 43-51, 2017
22017
Співвідношення суб’єктивного цивільного обов’язку та цивільно-правової відповідальності
ВВ Надьон
ББК 67.404 (4УКР)+ 67.410 (4УКР) П78, 173, 2016
22016
Обов'язки подружжя, що виникають з приводу спільної сумісної власності
V Nadion
Проблеми законності, 46-55, 2016
22016
Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за законом
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-13, 2016
22016
Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах
ІВ Спасибо-Фатєєва, ВВ Надьон
Вісник Національної академії правових наук України, 66-75, 2016
22016
Проблема співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного права
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 34-39, 2014
22014
Деякі питання суб’єктивного цивільного права
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 110-116, 2014
22014
Характернi ознаки суб’єктивного цивiльного обов’язку (теоретичний аспект)
ВВ Надьон
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20