Вікторія Надьон
Вікторія Надьон
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія
ВВ Надьон
Pravo, 2017
62017
Элементы правосубъектности в гражданском праве
ВВ Наден
Проблеми законності, 2014
52014
Елементи правосуб’єктності в цивільному праві
ВВ Надьон
Проблеми законності, 100-109, 2014
52014
Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві
ВВ Надьон
Теорія і практика правознавства, 2014
52014
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений
СА Чаркин
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011
52011
Цивілістичний аспект категорій «борг»,«обов’язок»,«відповідальність»,«санкції»
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 175-183, 2016
42016
Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов’язків
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (07), 9-9, 2015
42015
Особливості прав та обов’язків, які виникають з правового статусу особи
ВВ Надьон
Вісник господарського судочинства, 84-89, 2015
32015
Структура правосуб’єктності
ВВ Надьон
32014
Правоспособность как отдельный элемент содержания субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 132-135, 2013
32013
Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за законом
V Nadion
Теорія і практика правознавства 1 (09), 1-13, 2016
22016
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения субъективной обязанности
ВВ Наден
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 63-69, 2013
22013
Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект)
V Nadion
Проблеми законності, 43-51, 2017
12017
Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах
V Nadion
Теорія і практика правознавства 2 (12), 1-10, 2017
12017
Обов’язок чи відповідальність покладається на боржника, у разі невиконання або неналежного виконання договірного зобов’язання?
ВВ Надьон
ТОВ «РІК-У», 2017
12017
Применение мер оперативного воздействия, направленных на обязанного субъекта в договорном обязательстве
ВВ Наден
Полоцкий государственный университет, 2016
12016
Обов'язки подружжя, що виникають з приводу спільної сумісної власності
V Nadion
Проблеми законності, 46-55, 2016
12016
Обязанности супругов, возникающие в отношении общей совместной собственности
ВВ Наден
Проблеми законності, 2016
12016
Виникнення прав та обов'язків у піклувальника по відношенню до неповнолітніх осіб та осіб, обмежених у цивільній дієздатності (відповідно до ЦК України)
V Nadion
Проблеми законності, 81-88, 2015
12015
Возникновение прав и обязанностей у попечителя в отношении несовершеннолетних лиц и лиц, ограниченных в гражданской дееспособности (в соответствии с ГК Украины)
ВВ Наден
Проблеми законності, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20