Катерина Поливач
Катерина Поливач
Інститут географії НАН України
Підтверджена електронна адреса в kiev.ldc.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України: монографія
КА Поливач
К.: Ін-т географії, 2012
69*2012
Культурна спадщина та її вплив на розвиток регiонiв України (суспiльно-географiчне дослiдження)
КА Поливач
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна та соціальна …, 2007
42*2007
Розвиток екологічного туризму в Україні
ОО Любіцева, К Сташук
Економічна та соціальна географія 53, 189-196, 2002
202002
Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України
КА Поливач
Український географічний журнал, 55-62, 2005
112005
Формування системи моніторигу об’єктів культурної спадщини в Україні
КА Поливач
Український географічний журнал, 57-63, 2013
9*2013
Картографування історико-культурної спадщини в Україні
КА Поливач
Укр. геогр. журн, 60-66, 2005
9*2005
Культурна спадщина як чинник та ресурсна база розвитку туризму/Катерина Анатоліївна Поливач
КА Поливач
Часопис соціально-економічної географії»: Міжрегіон. зб. наук. праць.–Харків …, 2007
82007
Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону
КА Поливач
Український географічний журнал, 53-60, 2016
6*2016
Регіональний аналіз потенційних небезпек і ризиків у життєдіяльності людини в Україні
ЛГ Руденко, АІ Бочковська, СО Западнюк, КА Поливач
Український географічний журнал, 50-58, 2015
4*2015
Методика дослідження характеру і ступеня впливу культурної спадщини на розвиток регіонів
КА Поливач
Географія і сучасність: зб. наукових праць Національного педагогічного …, 2007
42007
Методичні підходи до оцінювання культурної спадщини
КА Поливач
Український географічний журнал, 28-34, 2006
42006
Перспективні напрями атласного тематичного картографування України
ЛГ Руденко, КА Поливач
Вісник геодезії та картографії, 10-15, 2011
3*2011
Культурна і природна спадщина як напрям розвитку географічної освіти/Катерина Анатоліївна Поливач
КА Поливач
Регіон-2006: стратегія оптимального розвитку»: зб. матеріалів міжнар. наук …, 2006
32006
Збереження і використання культурної спадщини в Україні: проблеми та конструктивні пропозиції
ЛГ Руденко, КА Поливач
Український географічний журнал, 51-61, 2018
22018
Cultural and natural heritage in the context of the goals of sustainable development of Ukraine
KA Polyvach
Ukrainian geographical journal 4, 62-70, 2017
22017
Культурна спадщина і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України
КА Поливач
Укр. геогр. журн 4, 100, 2017
22017
Thematic atlas «Ukraine’s population and its natural and cultural heritage»: raising issue and main work directions
LH Rudenko, AI Bochkovska, SO Zapadniuk, KA Polivach
National mapping: status, problems and development prospects, 92-94, 2014
22014
Культурна спадщина як вектор розвитку регіонів та населених місць України
КА Поливач
Укр. географ. журн, 49, 2009
22009
Атласне проблемноорієнтоване картографування–стан і напрями розвитку
ЛГ Руденко, АІ Бочковська, СО Западнюк, КА Поливач
Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у, 92-95, 0
2
Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні
ЛГ Руденко, КА Поливач
Український географічний журнал, 40-49, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20