Олена Соменко
Олена Соменко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Verified email at vmurol.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АПАРАТНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ARDUINO В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ
ДВ Соменко, ОО Соменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
72016
Поєднання сучасних поглядів на поліпшення проблеми підготовки високопрофесійного вчителя фізики
СП Величко, ДВ Соменко, ОО Соменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2016
62016
Створення української локалізації системи комп’ютерної математики Sage
ОО Соменко
Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software …, 2018
3*2018
ВІЛЬНОПОШИРЮВАНЕ АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ДВ Соменко, ОО Соменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
22017
ВИКОРИСТАННЯ СКМ SAGE У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКІВ
ОО Душкевич
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2014
22014
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання
АВ Гета, ВМ Заїка, ВВ Коваленко, ЕА Косова, МП Лещенко, ...
ПУЕТ, 2018
12018
Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю
ОО Соменко, ДВ Соменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2017
12017
Особливості формування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах
ОО Соменко
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми …, 2019
2019
Практика впровадження комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для підготовки майбутніх вчителів фізики
ОО Соменко, ДВ Соменко, СП Величко
Topical issues of the development of modern science. 2nd International …, 2019
2019
Популяризація природничо-математичних дисциплін серед потенційних абітурієнтів фізико-математичного факультету
ОО Соменко, ДВ Соменко
XV (XXV) міжнародна науково-практична конференція "Засоби і технології …, 2019
2019
Инклюзивное обучение физико-математическим дисциплинам с использованием технологий облачных вычислений
ЕА Соменко
Молодежь: свобода и ответственность: материалы Республ. науч.- практ. конф …, 2019
2019
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ
ОО Соменко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Пупишева ВЯ, директор інституту; Кравченко ОВ, кандидат …, 2019
2019
Computer Science & Software Engineering: Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@ SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018
АЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, АМ Стрюк, АО Бєлінський, ...
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2018
2018
Управління навчальною діяльністю студентів з математики засобами Інтернет-обчислювального середовища CoCalc
ОО Соменко
І Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання права та …, 2018
2018
Інтернет-обчислювальне середовище СoСalc у навчальному процесі з природничо-математичних дисциплін: посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ОО Соменко
2018
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
СГ Гончаренко, ОО Соменко
І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ТА …, 2018
2018
Використання відкритого вільно-поширюваного апаратного та програмного забезпечення для організації навчально-дослідницької роботи студентів фізико-математичного факультету …
ДВ Соменко, ОО Соменко
Засоби і технології сучасного навчального середовища (м. Кропивницький, 19 …, 2017
2017
Використання апаратно-програмного комплексу «Arduino + СКМ Sage» у науково-дослідній діяльності
ОО Соменко
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасної …, 2017
2017
Апаратно-обчислювальна платформа Arduino в лабораторному практикумі з фізики
ДВ Соменко, ОО Соменко
Засоби і технології сучасного навчального середовища (м. Кіровоград, 27-28 …, 2016
2016
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
ОО Соменко, ДВ Соменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20