Оксана Михайлівна Дзюбенко
Оксана Михайлівна Дзюбенко
Кандидат філологічних наук, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавста, Київський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ" НАВЧАННЯ"(на матеріалі афористичного фонду" Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки)
ОМ Дзюбенко
1
КОМПАРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТІВ УЧИТЕЛЬ ТА УЧЕНЬ (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса)
О Дзюбенко
Studia Ukrainica Posnaniensia 7 (1), 55-60, 2019
2019
КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
O Dziubenko
Studia Ukrainica Posnaniensia, 53-62, 2015
2015
До питання про співвідношення і співіснування різновидів картини світу в науковому просторі
О Дзюбенко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Метафори як репрезентанти концепту учень (на матеріалі творів Івана Франка та Чарльза Діккенса)
ОМ Дзюбенко
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 148-155, 2014
2014
Репрезентация концепта УМНЫЙ в паремийном фонде латинского, украинского и английского языков (сопоставительный аспект)
ОМ Дзюбенко
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 58-62, 2014
2014
Динаміка розвитку концепту учитель (на матеріалі епітетів літературно-художнього дискурсу латинської, англійської та української мов)
ОМ Дзюбенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
2013
Концепт РОЗУМ” у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір)
О Дзюбенко
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
КОНЦЕПТ ЗНАННЯ У НАЇВНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов)
О Дзюбенко
Studia linguistica, 249-253, 2013
2013
КОНЦЕПТ НАВЧАННЯ В МОВН1Й KAPTHHI СВ1ТУ YKPAÏHCbKOÏ СТУДЕНТСЬКСН МОЛОД1 (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛ1НГВ1СТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
О ДЗЮБЕНКО
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10