Рудевіч Н. В., Рудевич Н. В., Rudevich N.V.
Рудевіч Н. В., Рудевич Н. В., Rudevich N.V.
професор кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем, НТУ "ХПІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
N Rudevich
Теорія і практика управління соціальними системами, 96-104, 2015
42015
Загальнонаукові засади концепції професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 40-47, 2019
22019
Елементи цифрової енергетики в контролі стану мережі, що побудовані на вимірах допоміжних параметрів
ОГ Гриб, ІТ Карпалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2019
22019
Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання: монографія
НВ Рудевіч
22017
Визначення професійних компетентностей інженера-електрика
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 50-59, 2014
22014
Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів
НВ Рудевіч
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Енергетика …, 2013
22013
Підвищення точності вимірювання струму
ВУ Кизилов, НВ Рудевіч
Lighting Engineering & Power Engineering, 66-69, 2008
22008
Методика формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
НВ Рудевіч
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2016
12016
Визначення професійно важливих якостей інженерів-електриків
НВ Рудевіч
12015
Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 137-145, 2015
12015
Математична модель синхронного генератора в фазних координтах для дослідження електромагнітних перехідних процесів в середовищі Мatlab
НВ Рудевіч, МФ Піскурьов
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Зменшення похибок, обумовлених високовольтними трансформаторами струму та напруги, приєднанням до їхніх вторинних кіл компенсувальних пристроїв
НМ Рудевіч
НМ Рудевіч.–Харків, 2009.–20 с, 2009
12009
Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач
ОГ Гриб, ІТ Крапалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч, НС Захаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Контекстний підхід до єдиного цифрового середовища енергетичних систем
ОГ Гриб, ІТ Карпалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Моніторинг показників якості акустичним методом
ОГ Гриб, НС Захаренко, ІТ Карпалюк, НВ Рудевіч, СВ Швець
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики
ОГ Гриб, ІТ Крапалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч, НС Захаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Комплексна методика визначення часткової участі споживача в відповідальності за порушення показників якості електроенергії
ГА Сендерович, ОВ Дяченко, НС Захаренко, ІТ Карпалюк, НВ Рудевіч
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Реалізація математичної моделі асинхронізованого генератора в фазних координатах в середовищі MATLAB
N Rudevich, O Hryb, M Piskurov, I Karpaliuk
Вісник Національного технічного університету" ХПІ". Серія:" Гідравлічні …, 2019
2019
Методики формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
МІ Лазарєв, НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 104-111, 2018
2018
Філософські основи каузального навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
НВ Рудевіч
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (77), 104-108, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20