Рудевіч Н. В., Рудевич Н. В., Rudevich N.V.
Рудевіч Н. В., Рудевич Н. В., Rudevich N.V.
професор кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем, НТУ "ХПІ"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
N Rudevich
Теорія і практика управління соціальними системами, 96-104, 2015
42015
Загальнонаукові засади концепції професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 40-47, 2019
22019
Елементи цифрової енергетики в контролі стану мережі, що побудовані на вимірах допоміжних параметрів
ОГ Гриб, ІТ Карпалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2019
22019
Професійна підготовка майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання: монографія
НВ Рудевіч
22017
Визначення професійних компетентностей інженера-електрика
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 50-59, 2014
22014
Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів
НВ Рудевіч
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Енергетика …, 2013
22013
Підвищення точності вимірювання струму
ВУ Кизилов, НВ Рудевіч
Lighting Engineering & Power Engineering, 66-69, 2008
22008
Методика формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
НВ Рудевіч
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2016
12016
Визначення професійно важливих якостей інженерів-електриків
НВ Рудевіч
12015
Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
НВ Рудевіч
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 137-145, 2015
12015
Математична модель синхронного генератора в фазних координтах для дослідження електромагнітних перехідних процесів в середовищі Мatlab
НВ Рудевіч, МФ Піскурьов
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Зменшення похибок, обумовлених високовольтними трансформаторами струму та напруги, приєднанням до їхніх вторинних кіл компенсувальних пристроїв
НМ Рудевіч
НМ Рудевіч.–Харків, 2009.–20 с, 2009
12009
Acoustic Diagnostics for Determining the Appearance of Corona Discharge
OG Gryb, IT Karpaliuk, AO Zaporozhets, SV Shvets, NV Rudevich
Control of Overhead Power Lines with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), 127-157, 2021
2021
Acoustic Diagnostics for Determining the Appearance of Corona Discharge
NVR Oleg G Gryb, Ihor T Karpaliuk, Artur O Zaporozhets, Sergiy V Shvets
Control of Overhead Power Lines with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), 121-157, 2021
2021
Improving Methods for One-Sided Determination of the Location of Damage of Overhead Power Lines in Networks with Effectively Grounded Neutral Based on UAVs
NVR Gennadiy A Senderovich, Artur O Zaporozhets, Oleg G Gryb, Ihor T ...
Control of Overhead Power Lines with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), 9-34, 2021
2021
Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач
ОГ Гриб, ІТ Крапалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч, НС Захаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Контекстний підхід до єдиного цифрового середовища енергетичних систем
ОГ Гриб, ІТ Карпалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Моніторинг показників якості акустичним методом
ОГ Гриб, НС Захаренко, ІТ Карпалюк, НВ Рудевіч, СВ Швець
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики
ОГ Гриб, ІТ Крапалюк, СВ Швець, НВ Рудевіч, НС Захаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Комплексна методика визначення часткової участі споживача в відповідальності за порушення показників якості електроенергії
ГА Сендерович, ОВ Дяченко, НС Захаренко, ІТ Карпалюк, НВ Рудевіч
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20