Віктор Лисак
Віктор Лисак
доцент кафедри социальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
Verified email at umsa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
162018
Питання якості та ефективності стаціонарної медичної допомоги
ВП Лисак, ГЯ Пархоменко
Питання якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати…, 0
8
Теоретичні аспекти автоматизації процесів збирання економічної інформації для управління підприємством
ВМ Лисак
Вісник Хмельницького національного університету,-Хмельницький, 2008
72008
Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: виявлення раку молочної залози та раку прямої кишки
ГО Слабкий, ІЕ Заболотна, НЮ Кондратюк, НП Кризина, ВП Лисак, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2011
52011
Стан здоров'я дитячого населення–майбутнє країни (частина 2)
ЮГ Антипкін, ОП Волосовець, ВГ Майданник, МО Гончарь, ...
42018
Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: обстеження на виявлення раку передміхурової залози та гепатиту В
ГО Слабкий, АВ Бурдим, ІЕ Заболотна, НЮ Кондратюк, ОО Коваленко, ...
ДУ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2011
32011
Напрямки реалізації програми Здоров’я 2020: Український вимір в Полтавській області
ВМ Ждан, ІА Голованова, ВП Лисак, ІВ Ксьонз
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2014
22014
Витрати на надання стаціонарної допомоги в різних типах закладів охорони здоров ‘я Полтавської області
ВП Лисак
Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров ‘я України, 50-56, 2011
22011
Впровадження ERP-систем в Україні: проблеми та їх вирішення на промислових підприємствах
ВМ Лисак
Хмельницький національний університет, 2010
22010
Алгоритм дій керівників органів управління щодо структурної перебудови системи медичної допомоги на регіональному рівні
ВП Лисак
Україна. Здоров'я нації, 7-12, 2010
22010
Правове регулювання відшкодування витрат при медикаментозному забезпеченні на регіональному рівні
ВП Лисак, ВМ Пашков
Український медичний часопис, 104-106, 2010
22010
Характеристика медико-демографічної ситуації в Полтавській області
ВП Лисак
Вісник проблем біолог. і мед.–2011.–Вип 2, 89-93, 0
2
Тренди поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед дітей Полтавської області за 2008-2014 рр
ВП Лисак, ОМ Ковальова, ВІ Похилько, ІГ Черевко, ВП Лысак, ...
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", 2015
12015
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ERP-СИСТЕМ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРИМЕНЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВМ Лисак
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 191-195, 2013
12013
ДосвіД КомплеКсного спостереження За Дітьми, яКі нароДились переДЧасно та/або хворими, у полтавсьКіЙ області
ВП Лисак
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14-18, 2013
12013
Сучасні підходи до оптимізації надання медичної допомоги новонародженим у Полтавській області
ГО Слабкий, ОМ Ковальова, ВП Лисак, НВ Кінаш
Современная педиатрия, 35, 2011
12011
Оцінка медичними працівниками організації лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах
ВП Лисак
Проблемы экологии и медицины 14 (3-4), 2010
12010
Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на побудову ефективних автоматизованих систем управління підприємством
ВМ Лисак
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля
ВМ Лисак
Проблеми і перспективи економіки та управління, 074-084, 2019
2019
Організація комплексного підходу до первинної профілактики хвороб системи кровообігу
ВМ Ждан, ІА Голованова, ВП Лисак, МВ Хорош, ВН Ждан, ...
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20