Follow
Віктор Лисак
Віктор Лисак
доцент кафедри социальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою, ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
Verified email at umsa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
242018
Состояние здоровья детского населения-будущее страны (часть 2)
ЮГ Антипкин, АП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 13 (2), 142-152, 2018
222018
Теоретичні аспекти автоматизації процесів збирання економічної інформації для управління підприємством
ВМ Лисак
Вісник Хмельницького національного університету,-Хмельницький, 2008
112008
Питання якості та ефективності стаціонарної медичної допомоги
ВП Лисак, ГЯ Пархоменко
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф 22, 95-96, 0
8
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни (частина 2)
ЮГ Антипкін, ОП Волосовець, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровя дитини, 2019
62019
Нові можливості фронтального фізичного експерименту з використанням оптичних лінз
А Павленко, С Жмурський, В Лисак
Фізика та астрономія в школі, 13-15, 2002
62002
Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: виявлення раку молочної залози та раку прямої кишки
ГО Слабкий, ІЕ Заболотна, НЮ Кондратюк, НП Кризина, ВП Лисак, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2011
52011
Правове регулювання відшкодування витрат при медикаментозному забезпеченні на регіональному рівні
ВП Лисак, ВМ Пашков
Український медичний часопис, 104-106, 2010
42010
Напрямки реалізації програми «Здоров’я 2020: Український вимір» в Полтавській області
ВМ Ждан, ІА Голованова, ВП Лисак, ІВ Ксьонз
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 21-25, 2014
32014
ДосвіД КомплеКсного спостереження За Дітьми, яКі нароДились переДЧасно та/або хворими, у полтавсьКіЙ області
ВП Лисак
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 14-18, 2013
32013
Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: обстеження на виявлення раку передміхурової залози та гепатиту В
ГО Слабкий, ЮВ Бурдим, ІЕ Заболотная, НЮ Кондратюк, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2011
32011
Алгоритм дій керівників органів управління щодо структурної перебудови системи медичної допомоги на регіональному рівні
ВП Лисак
Україна. Здоров'я нації, 7-12, 2010
32010
Підвищення ефективності управління промисловими підприємствами на основі реалізації PLM-модуля
В Лисак
Чернігівський національний технологічний університет, 2019
22019
Тренди поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед дітей Полтавської області за 2008-2014 рр
ВП Лисак, ОМ Ковальова, ВІ Похилько, ІГ Черевко, ВП Лысак, ...
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", 2015
22015
Витрати на надання стаціонарної допомоги в різних типах закладів охорони здоров’я Полтавської області
ВП Лисак
Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України, 50-56, 2011
22011
Впровадження ERP-систем в Україні: проблеми та їх вирішення на промислових підприємствах
ВМ Лисак
Хмельницький національний університет, 2010
22010
Характеристика медико-демографічної ситуації в Полтавській області
ВП Лисак
Вісник проблем біолог. і мед.–2011.–Вип 2, 89-93, 0
2
Науково-методичні підходи до модернізації способу життя людей, що мають фактори ризику артеріальної гіпертензії (методичні рекомендації)
ІА Голованова, ВП Лисак, ЛІ Закрутько, МВ Хорош, ИА Голованова, ...
12016
Шляхи формування здорового способу життя населення в практиці сімейного лікаря
НО Ляхова, ІА Голованова, ВП Лисак, ВЛ Філатова, НА Ляхова, ...
Державний заклад Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 2016
12016
Можливості й резерви діагностики, терапії та профілактики гіпертонічної хвороби в практиці сімейного лікаря на Полтавщині
ВМ Ждан, ВП Лисак, ІП Катеренчук, ІФ Шумейко, КЄ Вакуленко
Київ: Медкнига, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20