Галина Дерман / Galyna Derman
Title
Cited by
Cited by
Year
Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами
ВМ Дубовой, ГЮ Дерман, ІВ Пилипенко, ММ Байас
Монографія, 216 с., 2014
42014
Узагальнені моделі розподілених систем на базі методу оптимального агрегування
ІС Колесник, ГЮ Дерман
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 99-103, 2009
42009
Uncertain graph as the model of branching technological process
I Pylypenko
Przemysl:“Nauka i studia”.–NR 17, 85, 2013
22013
Оптимізація управління інноваційним розвитком при невизначеностях
ТМ Боровська, ГЮ Дерман
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 141-147, 2011
22011
Оцінювання ефективності функціонування інформаційної технології методом roi
ГЮ Дерман
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
12017
Ігровий підхід до прийняття рішень щодо розвитку інформаційної системи
ВМ Дубовой, ГЮ Дерман
Вісник ВПІ, С. 67-73, 2013
12013
Підхід до визначення безпеки системи, що розвивається
ВМ Дубовий, ГЮ Дерман
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 4-9, 2012
12012
Узагальнення методу оптимального агрегування виробничих систем із довільними структурами
ТМ Боровська, ГЮ Дерман, ПВ Северілов
ВНТУ, 2011
12011
Розробка системи оптимального управління розвитком за наявності невизначеностей
ГЮ Дерман, ТМ Боровська, ВА Северілов
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2011
12011
Огляд та аналіз хмарних баз даних
Д Сембрат, Г Дерман, О Никитенко
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
2018
Розвиток корпоративної інформаційної системи на основі мікросервісної архітектури
Г Дерман, В Дубовой
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
2018
Розробка і дослідження адаптивного управління на базі оптимального агрегування з використанням моделі реального часу і моделі-предиктора
Т Боровська, Г Дерман, В Северілов, І Станіславський
Матеріали XIV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2018
2018
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ІС
ГЮ Дерман
СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 197, 2018
2018
Оцінка ефективності функціонування інформаційної технології
ГЮ Дерман
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Розробка інформаційної технології прийняття рішень щодо розвитку інформаційних систем
ГЮ Дерман
ВНТУ, 2016
2016
Аналіз ефективності інформаційної технології прийняття рішень щодо розвитку корпоративних інформаційних систем
ГЮ Дерман
ВНТУ, 2016
2016
Decision making algorithm for development strategy of information systems
GY Derman, OD Nikitenko, A Kotyra, M Bazarova, D Kassymkhanova
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 981621, 2015
2015
Перевірка моделі розвитку корпоративних інформаційних систем на адекватність
ГЮ Дерман
Проблеми інформатики і моделювання. Тезиси п’ятнадцятої міжнародної науково …, 2015
2015
Розробка алгоритму прийняття рішень щодо стратегії розвитку інформаційних систем
ГЮ Дерман, ОД Никитенко, ОВ Бондар
Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна …, 2014
2014
Структура інформаційної технології прийняття рішень щодо розвитку корпоративної інформаційної системи
ГЮ Дерман, ОД Никитенко, ОО Пальчук
Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20