Возьний Казимир Зіновійович (Voznyi, K. Z., Возьный К.З.)
Возьний Казимир Зіновійович (Voznyi, K. Z., Возьный К.З.)
к.е.н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
А Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
332012
Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід.
К ВОЗЬНИЙ
Вісн. Тернопільського нац. економ. ун, С. 69-80, 2009
232009
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
192015
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова
Тернопіль, Тернограф, 2009
19*2009
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
КЗ Возьний
162018
Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви
КЗ Возьний
Актуальні проблеми економіки, С. 3-15, 2009
122009
Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області)
КЗ Возьний, АМ Стельмащук
Економіка АПК, С. 17-23, 1996
101996
Економічна теорія: політична економія
С Юрій, І Буян, К Возьний
Київ, Кондор, 2009
9*2009
Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми
КЗ Возьний
Економічна теорія, С. 31-38, 2010
82010
Юдаїзм і сучасні економічні доктрини
К Возьний
Економічна теорія, С.29-42, 2012
72012
Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності
К Возьний
Економіка України, С. 35-46, 2010
52010
Конфуціанство і сучасна економіка: зв’язки, паралелі, суперечності
К Возьний
Економіка і прогнозування, С. 7-19, 2012
32012
Іслам і сучасна економіка : порівняння і взаємозв’язки
К Возьний
Економічна теорія, С.4-15, 2010
32010
ВІЙНА : ВІД ЕКОНОМІЧНИХ МОТИВІВ ДО НАСЛІДКІВ
КЗ Возьний
Економічний часопис – XXI, С. 12-18, 2010
22010
Економічні вчення буддизму
КЗ Возьний
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 125-132, 2010
22010
Підприємливість як фактор економічного розвитку країни
КЗ Возьний, ОК Возьна
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації, С. 30-34, 2012
12012
Пасіонарність і заповзятливість : економічний вимір гіпотези зв’язку
КЗ Возьний
Актуальні проблеми економіки, С.8-16, 2011
12011
Філософія ринку: між правдою та ілюзіями
КЗ Возьний
Формування ринкових відносин в Україні, 44-49, 2010
12010
Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок
КЗ Возьний
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 118-127, 2009
12009
ENVIRONMENTAL TAXES AND EMISSIONS OF POLLUTANTS IN THE EU: EMPIRICAL ANALYSIS
V Koziuk, O Dluhopolskyi, K Voznyi
International Scientific Conference MANAGEMENT 2020 ZITEH 2020, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20