Подписаться
Возьний Казимир Зіновійович (Voznyi, K. Z., Возьный К.З.)
Возьний Казимир Зіновійович (Voznyi, K. Z., Возьный К.З.)
к.е.н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми
А Гальчинський
Економічна теорія, 5-16, 2012
372012
Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід.
К ВОЗЬНИЙ
Вісн. Тернопільського нац. економ. ун, С. 69-80, 2009
252009
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
182015
Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви
КЗ Возьний
Актуальні проблеми економіки, С. 3-15, 2009
182009
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова
Тернопіль, Тернограф, 2009
18*2009
Економічна теорія: політична економія
С Юрій, І Буян, К Возьний
Київ, Кондор, 2009
112009
Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області)
КЗ Возьний, АМ Стельмащук
Економіка АПК, С. 17-23, 1996
111996
Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми
КЗ Возьний
Економічна теорія, С. 31-38, 2010
82010
Юдаїзм і сучасні економічні доктрини
К Возьний
Економічна теорія, С.29-42, 2012
72012
Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності
К Возьний
Економіка України, С. 35-46, 2010
62010
Іслам і сучасна економіка : порівняння і взаємозв’язки
К Возьний
Економічна теорія, С.4-15, 2010
32010
Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України
КЗ Возьний
22018
Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти
КЗ Возьний
Економіка та держава, С. 24-27, 2012
22012
Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти
К Возьний
Економіка та держава, С. 29-32, 2012
22012
Конфуціанство і сучасна економіка: зв’язки, паралелі, суперечності
К Возьний
Економіка і прогнозування, С. 7-19, 2012
22012
ВІЙНА : ВІД ЕКОНОМІЧНИХ МОТИВІВ ДО НАСЛІДКІВ
КЗ Возьний
Економічний часопис – XXI, С. 12-18, 2010
22010
Економічні вчення буддизму
КЗ Возьний
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 125-132, 2010
22010
Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму [Електронний ресурс]
Ю Бойко, О Головко, Г МЕЛЬНИЧУК, Б Малиняк, М Шинкарик, С Попіна, ...
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/2010_1 …, 0
2
Тенденції екологічного оподаткування в Європі
В Козюк, О Шиманська, К Возьний
Світ фінансів, С. 8 - 22, 2019
12019
Підприємливість як фактор економічного розвитку країни
КЗ Возьний, ОК Возьна
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації, С. 30-34, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20