Зеновій Задорожний, З.-М. В. Задорожний, З. В. Задорожний, Зеновій Задорожний, Zadorozhnyi Z. V.
Зеновій Задорожний, З.-М. В. Задорожний, З. В. Задорожний, Зеновій Задорожний, Zadorozhnyi Z. V.
Д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішньогосподарський облік у будівництві [монографія]
ЗВ Задорожний
Тернопіль: Економічна думка, 336 с., 2006
1062006
Фінансовий облік:-2-ге вид., доп. і перероб
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НЯ Микитюк
К.: Кондор-Видавництво, 2013
104*2013
Фінансовий облік (4-те видання, доповнене та перероблене) [підручник]
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
99*2017
Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів: моногр.
ЛТБ З.-М. В. Задорожний, Л.Г. Семеген
ТНЕУ, 2012
53*2012
Облік в будівництві [підручник]
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
К.: Знання, 631 с., 2008
512008
Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів
ЗВ Задорожний, ЛГ Семеген, ЛТ Богуцька
Тернопіль: Економічна думка, 2012
462012
Управлінський облік
ЗВ Задорожний, ІЄ Давидович, ІЯ Омецінська
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
42*2016
Управлінський облік
ЗВ Задорожний, ІЄ Давидович, ІЯ Омецінська
Київ: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010
422010
Облік інших витрат і доходів звичайної діяльності
З Задорожній
Бухгалтерський облік і аудит, 18-22, 2001
372001
Облік надзвичайних витрат і доходів
З Задорожний
Бухгалтерський облік і аудит, 54-58, 2001
292001
Проблеми обліку основних засобів і капітальних інвестицій
ЗВ Задорожний
Бухгалтерський облік і аудит, 18-22, 2002
282002
Проблемні питання обліку руху матеріальних необоротних активів
ЗВ Задорожний
Бухгалтерський облік і аудит, 12-16, 2009
272009
Внутрішньогосподарський облiк в будiвництвi: методологiя та органiзацiя: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 09
ЗВ Задорожний
Тернопіль, 2007
27*2007
Бухгалтерський облік в будівництві
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник
навч. посіб./ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, РО Мельник.–Тернопіль: ПП «Принтер …, 2004
272004
Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні
ЗВ Задорожний
Економічний аналіз, 163-169, 2010
262010
Логістичні витрати та їх класифікація
ЗВ Задорожний, А Грицишин
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 109-117, 2017
242017
Формування інформації про капітал у балансі підприємства
ЗВ Задорожний, ЯД Крупка
Торгівля. Комерція. Підприємництво. Збірник наукових праць Львівської …, 2002
242002
Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні
ЗВ Задорожний
Економічний аналіз, 306-312, 2009
202009
Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія і організація. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
ЗВ Задорожний
Тернопіль: КІЦ "Прінт-офіс"., 2007
192007
Податковий облік
ЗВ Задорожний, ГІ Гугул, ІЯ Омецінська
Тернопіль: ПП "Принтер-Інформ", 2009
162009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20