Подписаться
Ніколашина Тетяна Іванівна, Николашина Татьяна, Nikolashyna Tetiana, (orcid.org/0000-0002-7703-0334)
Ніколашина Тетяна Іванівна, Николашина Татьяна, Nikolashyna Tetiana, (orcid.org/0000-0002-7703-0334)
Другие именаТ. Ніколашина, Т. І. Ніколашина
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Elements of Physical and Health-Enhancing Educational Activity of Student in Distance Learning
EB Nataliia Kononets, Valeriy Zhamardiy, Oleksiy Nestulya, Svitlana Nestulya ...
Journal of Research in Medical and Dental Science 9 (07), 419 - 424, 2021
19*2021
Семантична типологія прислівників у сучасній українській мові
ТІ Ніколашина
спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ТІ Ніколашина.‒Дніпропетровськ, 1997.‒18 с, 0
15
Зооморфізми в жаргонно-сленговій комунікації
ТІ Ніколашина
Eslavistica Complutense esta dirigida y coordinada por el Grupo deinvestiga …, 2008
12*2008
Порівняльно-уподібнювальні прислівники синтаксичного ступеня адвербіалізації у сучасній українській літературній мові
Т Ніколашина
Наукові записки.–Вип 31, 118-120, 0
4
Structural Components of Physical and Health-Improving Educational Activity of Student Youth in the Distance Educational Process
N Kononets, V Zhamardiy, O Nestulya, S Nestulya, V Tsina, L Petrenko, ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 10 (2), 87-94, 2021
22021
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови
ТІ Ніколашина
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 0
2
Редупліковані слова в ідіостилі Лесі Українки
ТІ Ніколашина
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
12021
Truncation and trimming in Ukrainian theoretical Derivatology
IP Iryna Denysovets, Kateryna Horodenska, Tetyana Nikolashyna
Journal for Educators, Teachers and Trainers 12 (3), 115 - 121, 2021
1*2021
Редуплікати в сучасній українській мові:структура, семантика, функція
Т Ніколашина
STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA 5 (87 - 101), 2017
1*2017
Словотвірні моделі редуплікатів у поетичному дискурсі Тараса Шевченка
ТІ Ніколашина, ЛО Сологуб
ScienceRise 6 (1 (11)), 111-115, 2015
12015
Дивосвіт Ольги Дмитрівни Бондаревської. Розмисли з нагоди ювілею
Г Радько, Т Ніколашина
Рідний край, 71-79, 2011
12011
Мовні засоби гумору в трилогії «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка
ТІ Ніколашина, І Денисовець
Імідж сучасного педагога: Науково-практичний, освітньо-популярний часопис …, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ШКОЛІ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ТІ Ніколашина, ІГ Павлова
Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 88-93, 2023
2023
Біоадекватна технологія навчання на уроці української мови
Т Ніколашина
Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології …, 2023
2023
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
ТІ Ніколашина, ТА Гацько
EDITORIAL BOARD, 294, 2022
2022
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК СКЛАДНА КОДОВА СТРУКТУРА
ТІ Ніколашина, ММ Тихоненко
EDITORIAL BOARD, 280, 2022
2022
Реалізація регіонального аспекту в освітньо-професійній програмі «Середня освіта (українська мова і література)»
Т Ніколашина
Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня …, 2022
2022
Віртуальна екскурсія на уроці української мови до Чорнухинського літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди
Т Ніколашина
Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія …, 2022
2022
Реалізація STEM-орієнтованого підходу на уроках української мови
Т Ніколашина
Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації “STEM-освіта …, 2021
2021
Урбанонімний простір у романі «Невеличка драма» В. Підмогильного
Т Ніколашина
. Палітра слова й тексту Січеславщини : колективна монографія / за ред. В. П …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20