Підписатись
Юрий Уваров \ Юрій Уваров \ Yurii Uvarov
Юрий Уваров \ Юрій Уваров \ Yurii Uvarov
National University of Civil Protection of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nuczu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пожежна безпека будівель та споруд
ММ Кулєшов, ЮВ Уваров, ОЛ Олійник, ВП Пустомельник, ОІ Єгурнов
Харків: АЦЗУ МНС України, 2004
192004
України від 01.12. 2009 р. № 808 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України»
МНС Наказ
К.: МНС України, 2009
112009
Спеціальне водопостачання: підручник
ОА Петухова, СА Горносталь, ЮВ Уваров
Харків: НУЦЗУ, 2015
92015
Пожежна безпека будівель та споруд: Навч. посіб.
ММ Кулєшов, ЮВ Уваров, ОЛ Олійник, ВП Пустомельник, ОІ Єгурнов
Поступила в редакцию 30, 2007
92007
Спеціальне водопостачання: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]
ОА Петухова
Петухова ОА, Горносталь СА, Уваров ЮВ–Х.: НУЦЗУ, 2013
72013
Повышение эффективности работы сооружений биологической очистки городских сточных вод
СА Горносталь, ЕА Петухова, ЮВ Уваров
НУГЗУ, 2015, 2015
62015
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ОЧИЩЕННОЙ ВОДЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ АЭРОТЕНКА В ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СА Горносталь, ЮВ Уваров
Проблемы чрезвычайных ситуаций, 65-69, 2011
52011
Сучасні підходи до створення професійних стандартів у системі освіти
ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
32017
Использование статистических данных функционирования системы обеспечения пожарной безопасности для оценки противопожарного состояния леса
ЮВ Уваров
Коммунальное хозяйство. Киев: Техника, 128-131, 2012
32012
Системный подход к оценке обеспечения пожарной безопасности объектов
ВН Сырых, ЮВ Уваров
Проблемы совершенствования пожарной безопасности.–Харьков: ХИПБ, 142-144, 1997
21997
Усовершенствование метода выбора режима работы аэротенка
СА Горносталь, ЕА Петухова, ЮВ Уваров
Національний університет цивільного захисту України, 2014
12014
Компетентнісний підхід: особливості реалізації у галузевих стандартах вищої освіти з цивільної безпеки
Ю Уваров, О Стельмах, Т Чікаліна
Новий колегіум, 38-43, 2010
12010
СТВОРЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
НУЦЗУ, 2016
2016
Особливості формування освітньої програми підготовки магістрів спеціалізації" Управління пожежною безпекою"
ЮВ Уваров, АІ Морозов, ТМ Чікаліна
НУЦЗУ, 2016
2016
Формування змісту стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів цивільної безпеки
ЮВ Уваров, ВВ Березуцький, ТМ Чікаліна
Національний університет кораблебудування, 2016
2016
Спосіб керування процесом біологічного очищення стічних вод
СА Горносталь, ОА Петухова, ЮВ Уваров
2012
Повышение эффективности процесса биологической очистки вод
СА Горносталь, ЮВ Уваров, ОО Назаров
Вид-во HУЦЗ України, м. Харків, 2012
2012
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України
ОП Євсюков, ОО Назаров, ОА Стельмах, ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
Вид-во: Державна установа НДІ соціально-трудових відносин, 2009
2009
Разработка метода повышения эффективности обеспечения пожарной безопасности объекта
ЮВ Уваров
1998
Розробка методу підвищення ефективності забезпечення пожежної безпеки об'єкту
ЮВ Уваров
Харківський інститут пожежної безпеки /http://univer.nuczu.edu.ua/, 1998
1998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20