Людмила Бурман / Liudmyla Burman
Людмила Бурман / Liudmyla Burman
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
ЛВ Бурман
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
172008
Дидактичні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів
ЛВ Бурман
Кривий Ріг, 2000
92000
Мінерально-сировинний потенціал України
ІС Паранько, ЛВ Бурман, СВ Ярков
Мінерально-сировинний потенціал України, 332, 2011
2*2011
Дидактические условия формирования диалогических умений в учебном процессе педвуза
ЛВ Бурман
Збірник наукових праць. Педагогічні науки 12, 272-277, 2000
2*2000
Діалогічні уміння як показник професіоналізму майбутнього учителя
ЛВ Бурман
Формування і діяльність творчої особистості. Матеріали Міжнародної наукової …, 1998
21998
Формування інтелектуальної культури учнів
ОА Пермяков, НІ Зеленкова, ЛВ Бурман
Освітній вимір 33, C. 368-372, 2011
12011
Робочий зошит учасника п’ятої осінньої сесії Школи молодіжного лідерства «ПроЯв» (м. Кривий Ріг, 8-11 жовтня 2017 року). Інформаційні та навчально-методичні матеріали …
ЛВ Бурман, КМ Бондар, ОП Шестопалова, ЛА Найдьонова, ...
2017
Нафтогазоносний потенціал українського Причорномор’я
ЛВ Бурман, ІС Паранько, СВ Ярков
Культура народов Причерноморья, 2014
2014
Стан мінерально-сировинної бази чорної металургії світу на межі ХХ і ХХІ століть
ЛВ Бурман, ІС Паранько
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу–запорука сталого розвитку регіону
ІС Паранько, ЛВ Бурман
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
2013
Формування творчих здібностей учнів засобами нових педагогічних технологій
ОА Пермяков, НІ Зеленкова, ЛВ Бурман
Педагогіка вищої та середньої школи, 371-378, 2012
2012
Конструктивно-географічні особливості поліпшення сучасного стану гірничопромислових ландшафтів
СВ Ярков, ЛВ Бурман
Конструктивно-географічні особливості поліпшення сучасного стану …, 2011
2011
Географічні аспекти тероризму як глобальної проблеми людства
ЛВ Бурман, Д Немнонов
II Міжвузівська наукова конференція «Молодь і сучасні проблеми географічної …, 2011
2011
Про необхідність впорядкування геологічної складової шкільної географічної освіти
ІС Паранько, СВ Ярков, ЛВ Бурман
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Стан проблеми утилізації твердих побутових відходів у м. Кривому Розі
ЛВ Бурман, ТМ Варфоломеєва
Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна …, 2009
2009
Елементи комплексної оцінки економіко-географічного положення м. Кривого Рогу
ЛВ Бурман, К Ольга
Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна …, 2007
2007
Формування діалогічних умінь : метод. рекомендації для студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ЛВ Бурман
Криворізький державний педагогічний університет, 2007
2007
Теоретичні основи формування духовності молодшого школяра у навчальному процесі
ІА Кравцова, ЛВ Бурман
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць 12, 371 – 378, 2007
2007
Педагогічна модель формування діалогічних умінь майбутніх учителів в освітньому процесі вищої школи
ЛВ Бурман
Наукова парадигма географічної освіти України XXI столітті: Зб. наук. статей …, 2007
2007
Географічний аналіз структури демографічного потенціалу м. Кривого Рогу
ЛВ Бурман
Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна …, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20