Anatoliy Mahlovanyy; Анатолій Магльований / http://orcid.org/0000- 0002- 1792- 597X
Anatoliy Mahlovanyy; Анатолій Магльований / http://orcid.org/0000- 0002- 1792- 597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фізична реабілітація
ВМ Мухін, і ін.
К.: Олімпійська література 7, 379-385, 2005
6322005
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков
М.: Высш. школа 1, 1983
1461983
Массовая физическая культура в вузе: учеб. пособие; под ред
ИГ Бердников, АВ Маглёваный, ВН Максимова
ВА Маслякова, BC Матяжова. М.: Высш. шк, 1991
144*1991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП «Кварт, 2011
80*2011
Vestibular adaptive correction for disabled sportsmen with hearing impairments (with the application of physical rehabilitation means)
R Rudenko, A Mahlovanyy, T Prystupa
British Journal of Educational and Scientific Studies 2 (22), 703 - 709, 2015
66*2015
Закономірності взаємозв'язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту
АВ Магльований
Ін-т кібернетики ім. ВМ Глушкова.-К., 1993
54*1993
Физическое воспитание
ВА Головин, ВА Масляков, АВ Коробков
Учебник для студентов вузов. М, 1983
401983
Динамика показателей психофизиологических функций студентов технических специальностей в процессе профессионально-прикладной физической подготовки
АВ Магльований
Перший Незалежний Науковий Вісник, 2015
39*2015
Організм і особистість. Діагностика та керування.
А Магльований, В Белов, А Котова
Львів, Медична газета Україна, 1998
331998
Саналогия. Основы управления здоровьем
АВ Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А., Магльований
LAMBERT (Германия), 2012
322012
Прогнозування рiвнiв фiзичних навантажень студентiв з порушенням обмiну речовин Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузi фiз. культури та спорту
АВ Магльований, В Рибак, О Новицький
Молода спортивна наука України: 2, 144, 2009
31*2009
The physical education teacher education assessment project.
BMC Michael W Metzler, Bonnie L Tjeerdsma, T Walker, D Mozen, M Mitchell
Journal of Teaching in Physical Education 19 (4), 457-461, 2000
30*2000
Sanologiia
GL Apanasenko, LA Popova, AV Maglyovanyiy
Lviv: PP Kvart, 2011
292011
Основи фізичної реабілітації : навч. посіб.
ВМ Мухін
29*2004
Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління
АВ Магльований, ГБ Сафронова, ГД Галайтатий, ЛА Бєлова
Львів: Вид.“Львівська Політехніка", 1997
28*1997
Динаміка показників фізичного здоров’я студентів, які займаються силовими вправами
АВ Магльований, ІМ Шимечко, ОМ Боярчук, ЄІ Мороз
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 80-83, 2011
27*2011
Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: стратегия выживания
ГЛ Апанасенко
Saarbrukken: Lambert Acad. Publ 260, 2014
262014
Теоретические основы формирования валеологической культуры личности учителя
ИГ Бердников
дис.... д-ра пед. наук 13 (01), 1998
231998
Фізична реабілітація: [підручник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту]
ВН Мухин, АВ Магльований
Олімпійська л-ра, 177-180, 2005
222005
Evaluation of health in context of life quality studying
E Prystupa, I Pavlova
Advances in Rehabilitation 29 (2), 33-38, 2015
212015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20