Follow
А, Магльований; AV, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; 0000-0002-1792-597X
А, Магльований; AV, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi; 0000-0002-1792-597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація
В Мухін, [ співавт.]
K. : Олімпійська л - ра 1, 470, 2005
999*2005
Physical medicine and rehabilitation: principles and practice
JA DeLisa, BM Gans, A Walsh, Nicholas E Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
5482005
Массовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие для вузов
ВА Масляков, ВС Матяжов, АВ Маглеваный
Высш. шк., 1991
3341991
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков, [ соавт.]
Высшая школа, 2006
321*2006
Профессиональные болезни
В Мухин, В Косарев, С Бабанов, [ соавт.]
М.: Гэотар-медиа, 2013
2512013
Лечебная физкультура и врачебный контроль
ВА Епифанов, ГЛ Апанасенко, [ соавт.]
М.: Медицина, 131-146, 1990
1761990
MICU3 is a tissue-specific enhancer of mitochondrial calcium uptake
M Patron, V Granatiero, J Espino, R Rizzuto, D De Stefani, M E
Cell Death & Differentiation 26 (1), 179-195, 2019
1672019
Спорт для всіх в Україні: теорія та практика
МВ, АВ
Олімпійська література, 2009
1642009
Фізичні вправи і здоров’я
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Здоров’я 256, 187-196, 1991
1491991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП Кварт, 2011
143*2011
Physical medicine and rehabilitation
A Mahlovanyy
FRG Wiesbaden, FRG Dresden - Nutrition, 1992
127*1992
DeLisa's physical medicine and rehabilitation: principles and practice
WR Frontera, JA DeLisa, BM Gans, LR Robinson, Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2019
1262019
Методика фізичного виховання школярів
БМ Шиян, [ співавт.]
Львів: ЛОНМІО 232, 1996
1151996
Лікувальна фізична культура: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладіів IV рівня акредитації
ВС Соколовський, НО Романова, ОГ Юшковська, [ співавт.]
1122005
Психолого-фізична реабілітація: підручник
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Олан, 6с, 2005
1052005
Спорт для всіх у світовому контексті
МВ, [ співавт.]
Видавництво НУФВСУ" Олімпійська література", 2007
1012007
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн, [ співавт.]
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
832005
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ
УФВІ СПОРТІ, БТА КІНЕЗІОЛОГІЯ, МБ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ
74*2015
Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні
МВ Дутчак
К., 2009.–457 с, 2009
692009
Физиология трудовой деятельности
ВИ Медведев, СГ Кривощеков, ВС Аверьянов, АА Айдаралиев, ...
Федеральное государственное унитарное предприятие" Академический научно…, 1993
691993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20