А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi orcid.org/0000-0002-1792-597X
А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi orcid.org/0000-0002-1792-597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація
В Мухін, [ співавт.]
K. : Олімпійська л - ра 1, 470, 2005
9002005
Physical medicine and rehabilitation: principles and practice
JA DeLisa, BM Gans, A Walsh, Nicholas E Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
4492005
Массовая физическая культура в вузе: учеб. пособие; под ред
ИГ Бердников, АВ Маглёваный, ВН Максимова
ВА Маслякова, BC Матяжова. М.: Высш. шк, 1991
275*1991
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков, ред.кол. [соавт.]
М.: Высш. школа 1, 1983
226*1983
Фізичні вправи і здоров’я
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Здоров’я 256, 187-196, 1991
1631991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП «Кварт, 2011
1082011
Психолого-фізична реабілітація: підручник
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Олан, 6с, 2005
782005
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн, [ співавт.]
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
772005
MICU3 is a tissue-specific enhancer of mitochondrial calcium uptake
M Patron, V Granatiero, J Espino, R Rizzuto, D De Stefani, M E
Cell Death & Differentiation 26 (1), 179-195, 2019
692019
Фізичне виховання
АВ Коробков, ВА Головін, ред Масляков, ВА, [ соавт.]
М.: Вищ. школа, 1983
58*1983
Закономірності взаємозв'язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту
АВ Магльований
Ін-т кібернетики ім. ВМ Глушкова.-К., 1993
551993
Фізична реабілітація в травматології
В Мухін, [ співавт.]
ЛДУФК, 2015
502015
Физическая реабилитация
ВМ Мухин, [ співавт.]
Киев, Олимпийская литература, 2000
482000
Теоретические основы формирования валеологической культуры личности учителя
ИГ Бердников
дис.... д-ра пед. наук 13 (01), 1998
461998
Sanologiia
GL Apanasenko, LA Popova, AV Maglyovanyiy
Osnovyi upravleniya zdorovem [Sanology. Fundamentals of health management …, 2011
43*2011
Організм і особистість. Діагностика та керування.
А Магльований, В Белов, А Котова
Львів, Медична газета Україна, 1998
421998
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006
БС Зіменковський, МР Гжегоцький, ОД Луцик, [ співавт.]
Львів: Наутілус 416, 2006
412006
Дозування навантажень занять фізичним вихованням студенток
О Іваночко, А Магльований, О Романюк, Г Магльова
36*2015
Sanologiia
GL Apanasenko, LA Popova, AV Maglyovanyiy
Osnovyi upravleniya zdorovem [Sanology. Fundamentals of health management …, 2012
362012
Саналогия. Основы управления здоровьем
АВ Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А., Магльований
LAMBERT (Германия), 2012
362012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20