А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi orcid.org/0000-0002-1792-597X
А, Магльований; A, Mahlovanyy; A, Mahliovanyy; A, Мahlovanyi orcid.org/0000-0002-1792-597X
Professor, Danylo Halytsky Lviv National medically university
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізична реабілітація
В Мухін, [ співавт.]
K. : Олімпійська л - ра 1, 470, 2005
990*2005
Physical medicine and rehabilitation: principles and practice
JA DeLisa, BM Gans, A Walsh, Nicholas E Magliovanyi
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
4712005
Массовая физическая культура в вузе: учеб. пособие; под ред
ИГ Бердников, АВ Маглёваный, ВН Максимова
ВА Маслякова, BC Матяжова. М.: Высш. шк, 1991
314*1991
Физическое воспитание
НИ Пономарев, ВИ Столяров, ВУ Агеевец, ВА ГОЛОВИН, ...
Издательство" Высшая Школа", 1983
2611983
Фізичні вправи і здоров’я
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Здоров’я 256, 187-196, 1991
2131991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП Кварт, 2011
116*2011
Physical medicine and rehabilitation
A Mahlovanyy
FRG Wiesbaden, FRG Dresden - Nutrition, 1992
107*1992
MICU3 is a tissue-specific enhancer of mitochondrial calcium uptake
M Patron, V Granatiero, J Espino, R Rizzuto, D De Stefani, M E
Cell Death & Differentiation 26 (1), 179-195, 2019
942019
Психолого-фізична реабілітація: підручник
ВП Мурза, [ співавт.]
К.: Олан, 6с, 2005
822005
Фiзична реабiлiтацiя
ВМ Мухiн, [ співавт.]
К.: Олiмпiйська лiтература, 2005
782005
Физическое воспитание
ВА Головин, ВА Масляков, АВ Коробков
Учебник для студентов вузов. М, 1983
581983
Закономірності взаємозв'язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту
АВ Магльований
Ін-т кібернетики ім. ВМ Глушкова.-К., 1993
561993
Фізична реабілітація в травматології
В Мухін, [ співавт.]
ЛДУФК, 2015
532015
Физическая реабилитация
ВМ Мухин, [ співавт.]
Киев, Олимпийская литература, 2000
522000
Теоретические основы формирования валеологической культуры личности учителя
ИГ Бердников, [ соавт.]
МРЖ 13 (01), 56, 1998
491998
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006
БС Зіменковський, МР Гжегоцький, ОД Луцик, [ співавт.]
Львів: Наутілус 416, 2006
462006
Саналогия. Основы управления здоровьем
АВ Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А., Магльований
LAMBERT (Германия), 2012
452012
Організм і особистість. Діагностика та керування.
А Магльований, В Белов, А Котова
Львів, Медична газета Україна, 1998
451998
Дозування навантажень занять фізичним вихованням студенток
О Іваночко, А Магльований, О Романюк, Г Магльова
41*2015
Основи фізичної реабілітації
АВ Магльований
402006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20