Anatoliy Mahlovanyy; Анатолій Магльований  / http://orcid.org/0000- 0002- 1792- 597X
Anatoliy Mahlovanyy; Анатолій Магльований / http://orcid.org/0000- 0002- 1792- 597X
Professor of physical education, of physical rehabilitation, D. Halytsky Lviv National Medical
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фізична реабілітація
ВМ Мухін
К.: Олімпійська література, 389-391, 2005
5942005
Физическое воспитание
АВ Коробков, ВА Головин, ВА Масляков
М.: Высш. школа 1, 256-258, 1983
1451983
Массовая физическая культура в вузе
ВА Масляков, ВС Мятежников
М.: Высшая школа, 240, 1991
140*1991
Санологія (медичні аспекти валеології): підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти
ГЛ Апанасенко, ЛА Попова, АВ Магльований
Львів, ПП «Кварт, 2011
78*2011
Закономірності взаємозв'язку розумової і фізичної працездатності студентів і методи оптимізуючого управління ними засобами фізичного виховання і спорту
АВ Магльований
Ін-т кібернетики ім. ВМ Глушкова.-К., 1993
54*1993
Прерывистая гипоксия–новый метод тренировки, реабилитации и терапии
НИ Волков
Теория и практика физической культуры 7, 20-23, 2000
522000
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2009
МАВ Зіменковський Б. С., Гжегоцький М. Р., Луцик О. Д.
Львів: Наутілус, 2009
402009
Організм і особистість. Діагностика та керування.
А Магльований, В Белов, А Котова
Львів, Медична газета Україна, 1998
39*1998
Прогнозування рiвнiв фiзичних навантажень студентiв з порушенням обмiну речовин Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузi фiз. культури та спорту
АВ Магльований, В Рибак, О Новицький
Молода спортивна наука України: 2, 144, 2009
32*2009
Physical Rehabilitation and Thermoregulatory Proceses in Athletes with Disabilities
A Rudenko, Mahliovanyy, O. Shyyan, T. Prystupa
Journal of Physical Education and Sport, 730-735., 2017
31*2017
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
БС Зіменковський, АВ Магльований, ОД Луцик, і ін.
Логос Україна, 2014
31*2014
Саналогия. Основы управления здоровьем
АВ Апанасенко, Г.Л., Попова, Л.А., Магльований
LAMBERT (Германия), 2012
302012
The physical education teacher education assessment project.
BMC Michael W Metzler, Bonnie L Tjeerdsma, T Walker, D Mozen, M Mitchell
Journal of Teaching in Physical Education 19 (4), 457-461, 2000
29*2000
Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління
АВ Магльований, ГБ Сафронова, ГД Галайтатий, ЛА Бєлова
Львів: Вид.“Львівська Політехніка", 1997
28*1997
Sanologiia
GL Apanasenko, LA Popova, AV Maglyovanyiy
Lviv: PP Kvart, 2011
252011
Динаміка показників фізичного здоров’я студентів, які займаються силовими вправами
АВ Магльований, ІМ Шимечко, ОМ Боярчук, ЄІ Мороз
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 80-83, 2011
24*2011
Фізична реабілітація. Підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту
ВМ Мухін, МАВ ін.
К.: Олімпійська література, 2000
242000
Теоретические основы формирования валеологической культуры личности учителя
ИГ Бердников
дис.... д-ра пед. наук 13 (01), 1998
231998
INNOVATIVE METHOD OF REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING FROM MASTICATORY MUSCLES CONTRACTURES: COMPLEX APPROACH ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА КОНТРАКТУРИ …
A Mahlovanyy, V Pankevych
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини …, 2017
19*2017
Основи фізичної реабілітації
АВ Магльований
192006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20