Подписаться
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві
Луцький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спрощені розрахунки несучої здатності нормальних перерізів згинальних елементів за деформаційною моделлю
АЯ Барашиков, ІВ Задорожнікова
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди 36, 109-115, 2005
162005
Лінійне деформування, міцність стійкість композитних оболонок середньої товщини: монографія
ВІ Шваб’юк, СВ Ротко
Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015
132015
ПІДСИЛЕННЯ СТСНУТОЇ ЗОНИ, ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ІВ ЗАДОРОЖНІКОВА
62006
Дослідження впливу окремих факторів на міцність сталефібробетону методом математичного планування експерименту
СО Ужегов
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 174-183, 2016
42016
Використання сталефібробетону для дорожньо-транспортних споруд
ЄМ Бабич, ОВ Андрійчук, СО Ужегов, ІМ Ясюк, РВ Шмігель
Містобудування та територіальне планування, 33-41, 2014
42014
Застосування методу неоднорідних розв ‘язків до розрахунку циліндричних оболонок середньої товщини
ВМ Максимович, ВІ Шваб’юк, СВ Ротко
Наукові нотатки: Міжвузівський збірник.–Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 181-189, 2003
32003
Розрахунок напружено-деформованого стану будівельних споруд на основі уточнених теорій оболонок
ІЄ Бернакевич, ПП Вагін, СО Ужегов
Містобудування та територіальне планування, 42-49, 2014
22014
Згин круглої транстропної плити, частково опертої на жорстку основу
ВІ Шваб’юк, СВ Ротко, ОВ Гуда
Наукові нотатки, 421-425, 2011
22011
Уточнений розв’язок задачі СП Тимошенка для ортотропної балки на жорсткій основі
ВІ Шваб’юк, ЯМ Пастернак, СВ Ротко
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2010
22010
Розрахунок градирні на стійкість
РВ Пасічник
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямом „Інженерна механіка …, 2007
22007
До проблеми визначення залишкової міцності балок, пошкоджених тріщинами
ВІ Шваб’юк, СВ Ротко, ВВ Шваб’юк, ОА Ужегова, ДЯ Кислюк
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 229-236, 2019
12019
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОРЕДУКУЮЧОГО ЕФЕКТУ БЕТОННОЇ СУМІШІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАСТИФІКАТОРА БІОПЛАСТ
ДЯ Кислюк, ОС Чапюк
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 25-32, 2018
12018
Розрахунок сталефібробетонних згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів
СО Ужегов, ОА Ужегова, РВ Пасічник, ОВ Андрійчук, СЯ Дробишинець
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 179-184, 2015
12015
Алгоритм розв’язку задач міцності та стійкості оболонок обертання методом сіток
РВ Пасічник, СО Ужегов, ОС Пасічник
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 120-126, 2015
12015
Застосування методу скінченних різниць до розрахунку однопорожнинного гіперболоїда
РВ Пасічник, СО Ужегов, ТВ Горбатюк
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 382-387, 2015
12015
Похилі перерізи згинальних залізобетонних елементів з відігнутими стержнями
ОГ Бондарський, ОА Ужегова, ІВ Задорожнікова, СВ Ротко, СО Ужегов
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 39-44, 2015
12015
Комп’ютерна програма Розрахунок оболонок. Область застосування та можливості
РВ Пасічник, СО Ужегов, ОС Пасічник
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 125-132, 2015
12015
Моделювання армоцементної оболонки
СО Ужегов
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 277-284, 2015
12015
Внутрішні зусилля у пологій оболонці від'ємної гаусової кривини при дії вертикального навантаження
ОП Сунак, СО Ужегов, ОА Пахолюк
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 139-144, 2014
12014
Визначення оптимальних розмірів конструктивних елементів сталефібробетонної конструкції покриття у формі гіперболічного параболоїда
СО Ужегов, РВ Пасічник, ОВ Андрійчук
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 506-511, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20