Сергій Куценко
Сергій Куценко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання
С Куценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
132014
Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-160, 2014
72014
Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування творчого потенціалу
СВ Куценко
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 113-121, 2015
52015
Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 241-248, 2013
42013
Організація самостійної роботи студентів-хореографів у процесі вивчення теорії і методики народно-сценічного танцю
СВ Куценко
МПП" Издательство" ІТ", 2014
32014
Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
32013
Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
32013
Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 2010
32010
Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
Молодий вчений, 39-44, 2015
22015
Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Формирование творческого потенциала будущего учителя хореографии средствами народно-сценического танца
СВ Куценко
Сборники конференций НИЦ Социосфера, 178-185, 2014
22014
Применение интерактивных технологий обучения на занятиях народно-сценического танца в процессе формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии
СВ Куценко
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 205-208, 2013
22013
Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 145-153, 2012
22012
Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії: монографія
ЛМ Андрощук, ОВ Бикова, СВ Куценко, АЮ Криворотенко, ...
ВПЦ «Візаві», 2016
12016
Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа
СВ Куценко
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 138-147, 2016
12016
Теорія і методика народно-сценічного танцю
СВ Куценко
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Становлення народно-сценічного танцю як навчальної дисципліни
СВ Куценко
ФОП Жовтий ОО, 2014
12014
Значення творчого мислення для процесу формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
ФОП Жовтий ОО, 2014
12014
Формування педагогічних здібностей в системі підготовки майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2014
12014
Народно-сценічний танець як засіб виховання морально-естетичних якостей в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
ФОП Жовтий ОО, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20