Святослав Дейнека
Святослав Дейнека
завідувач кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цитопротекторний ефект ехінацеї пурпурової стосовно токсичного впливу свинцю та кадмію
СЄ Дейнека
Современные проблемы токсикологии, 47-48, 2000
132000
Антибіотикорезистентність: багатогранність проблеми
ВК Свіжак, СЄ Дейнека
Клінічна та експериментальна патологія, 222-224, 2014
102014
Токсиколого-гігієнічні аспекти застосування методу культури клітин при комплексному вивченні сполук металів та оцінці засобів цитопротекції
СЄ Дейнека
Чернівці,-2000.-385 с, 2000
82000
Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби
ВМ Листван, ВВ Листван, АВ Малішевська, СЄ Дейнека
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 228-232, 2008
62008
Концепція використання методу культур клітин при оцінці засобів цитопротекції
СЄ Дейнека, МГ Проданчук
Мат. Науково-практ. конференції «Проблеми діагностики, профілактики та …, 2009
52009
Цитоморфологічні зміни в культурах клітин за токсичного впливу сполук металів
СG Дейнека
Буковин. мед. вісн, 147-149, 2001
42001
Експрес-оцінювання антимікробної дії тіосемикарбазонів 2, 4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів і деяких їхніх похідних
ВК Свіжак, СЄ Дейнека, ВО Чорноус
Запорожский медицинский журнал, 509-516, 2017
32017
Вплив хімічної будови 2, 4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність
VK Svizhak, VA Chornous, SE Deyneka
Буковинський медичний вісник 21 (1 (81)), 126-131, 2017
32017
Похідні імідазолу як перспективні антимікробні засоби
ВК Свіжак, СЄ Дейнека, ВО Чорноус
Мед. форум.–2014.–2 (2).–С, 146-151, 2014
32014
Синтез та антимікробна активність нових нафталеновмісних четвертинних фосфонієвих сполук
АВ Малішевська, ОМ Букачук, СЄ Дейнека
Буковинський мед. вісник, 123-127, 2003
32003
Скринінг антимікробної активності нових похідних 2, 4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-іліденгідразонів ізонікотинової кислоти
ВК Свіжак, СЄ Дейнека, ВО Чорноус, ВЙ Свіжак
Клінічна та експериментальна патологія, 135-139, 2017
22017
Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 2. Антибіотикорезистентність провідних збудників
ВК Свіжак, АГ Данчук, СЄ Дейнека, ВЙ Свіжак
Клінічна та експериментальна патологія, 143-150, 2015
22015
Пошук біологічно активних речовин у ряду похідних 5-карбофункціоналізованих імідазолів
ВК Свіжак, ВО Чорноус, СЄ Дейнека
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та …, 2015
22015
Життєвий та науковий шлях професора ГП Калини
ВП Пішак
Клін. та експерим. патол 8 (1), 128-129, 2009
22009
Екологічні порушення видового складу і популяційного рівня мікрофлори порожнини товстої кишки під впливом різних доз оксалату кобальту
ІЙ Сидорчук, ЛВ Дячишина, СЄ Дейнека
Одеський мед. журнал 58 (2), 19-22, 2000
22000
Динаміка видового складу та антибіотикочутливості основних збудників, виділених із виділень гнійних ран
ВК Свіжак, АГ Данчук, СЄ Дейнека
Матеріали, 0
2
Антибіотикорезистентність основних груп збудників інфекцій сечової системи
ВВ Безрук, ОВ Бліндер, ТО Безрук, ОО Бліндер, СЄ Дейнека
Український журнал нефрології та діалізу, 9-15, 2015
12015
Проблемні питання нанотоксикології
МГ Проданчук, ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ММ Тураш
Сучасні проблеми токсикології, 40-41, 2011
12011
Шляхи розвитку санітарного законодавства України щодо контролю за виробництвом та обігом органічних продуктів
ЛІ Власик, СЄ Дейнека, ГП Тарасенко
Проблеми харчування, 32-37, 2010
12010
Трифенилфосфониевые соли бензильного типа и их антимикробные свойства
ВМ Листван, ВВ Листван, АВ Малишевская, СЄ Дейнека
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 6 (4), 77-80, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20